Slik oppleves delirium og søvnproblemer

«…når jeg lukket øynene dukket de opp….» en intervjustudie av pasienter over 80 år sine opplevelser av søvnproblemer og delirium.

​Søvnproblemer og delirium er komplikasjoner en ofte ser hos eldre pasienter. I denne artikkelen beskriver Hege Andersen Amofah og medforfatterne hvordan pasienter over 80 år, som har hatt delirium etter skifte av hjerteklaffen, opplevde søvnproblemer og delirium mens de var inneliggende på sykehuset.

Dybdeintervjuer av ti personer over 80 år som hadde opplevd delirium etter kirurgisk aortaklaff kirurgi (AVR) og transkutan aortaklaff implantasjon (TAVI), viser at de slet med å sove på sykehuset etter inngrepet. Fire år etter inngrepet husker de både deliriet og søvnproblemene godt.

De sier at det verste var å sovne om kvelden, mest på grunn av deliriet; med en gang de lukket øynene så de uvirkelige ting. De hadde også problemer med at de våknet opp i løpet av natten, slik at de ikke fikk en god kvalitet på søvnen. De formidlet at de følte seg ensomme og redde på grunn av deliriet, og ville gjerne hatt en hånd å holde i. Andre forhold som påvirket søvnen og deliriet, var det medisinske utstyret, i tillegg opplevde de fysisk ubehag, som smerter og tung pust. Det at de sov dårlig om natten gjorde at de var trøtt på dagtid, noe som igjen førte til at de småsov på dagen og dermed var i lite aktivitet. Fire år seinere sov de fortsatt dårlig, men ikke på grunn av det tidligere deliriet. Mange hadde lært seg gode teknikker for å sove.

Søvnproblemer og delirium må få større oppmerksomhet i helsevesenet slik at både pleie og behandling kan forbedres.

Les hele artikkelen.