HELSENORGE

Kurs til pasienter som bruker blodtynnende medisiner

Hjerteavdelingen tilbyr kurs til pasienter som bruker blodtynnede medisiner slik at de kan styre behandlingen selv.