HELSENORGE

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge - AblaNor

5 sentre i Norge utfører elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjoner: Oslo universitetssykehus Rikshospitalet (Helse Sør-Øst), Haukeland universitetssjukehus (Helse Vest), St Olavs hospital (Helse Midt-Norge), Universitetsykehuset Nord-Norge (Helse Nord) og LHL Gardermoen.


Norsk ablasjonsregister har tre hovedformål:
Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske ablasjonssentre.
Registeret skal gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske ablasjonssentre.
Registeret kan også på nærmere vilkår gi grunnlag for forskning på pasienter som har blitt utredet eller behandlet for rytmeforstyrrelser ved de norske ablasjonssentre.

Fann du det du leita etter?