HELSENORGE

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge - AblaNor

Fem sentre i Norge utfører elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjoner: Oslo universitetssykehus Rikshospitalet (Helse Sør-Øst), Haukeland universitetssjukehus (Helse Vest), St, Olavs hospital (Helse Midt-Norge), Universitetsykehuset Nord-Norge (Helse Nord) og LHL Gardermoen.

Fann du det du leita etter?