HELSENORGE

Senter for genterapi

Senter for genterapi bygger på forskningsgruppene til Per Eystein Lønning (kjemoresistens) og Rolf Bjerkvig (angiogenese), og som en felles funksjon har man bygget opp forskningsprogrammet for transfeksjonstrategi.

Fann du det du leita etter?