Prestetenesta

Seksjon for presteteneste og etikk støttar pasientar, pårørande og tilsette i krevjande situasjonar uavhengig av livssyn. Prestetenesta bidrar med å ivareta menneske i alle einingar i føretaket. Dei formidlar og kontakt med andre trus- og livssynssamfunn i Bergen og omeign ved behov. Seksjonen har også ansvar for sekretariatet til klinisk etikk-komité, og gir støtte og rettleiing til fleirkulturelt arbeid og tolketenester.

2 ansatte ved Prestetjenesten
 
Tilsette ved Prestetenesta

Prestetenesta

Hovedprest
Liv Ingrid Svela
55 97 38 49
Sjukehusprest
Kristin Lødøen Hope
55 97 38 45
Sjukehusprest
Anne Marthe Ulvik
55 97 38 45
Sjukehusprest
Helge Alsaker Solheim
55 97 38 45
Sjukehusprest
Psykiatrisk divisjon
Patrick Wohlgemuth
55 95 84 59
Kulturrådgjevar
Panita Laksuktom
55 97 38 46
Sykehusimam
Mohamed Azeem
55 97 38 46
Sjukehusprest
Øystein Kråvik (permisjon)
Vakttelefon
55 97 38 45


Administrasjonsbygget, Psykiatrisk divisjon, Sandviken

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi er tilgjengeleg heile døgnet, kvar dag, året rundt. Vakthavande sjukehusprest kan til ein kvar tid bli tilkalla via avdelingane eller sjukehuset sitt sentralbord.

Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i stillerommet i 3. et. i Sentralblokka.

Telefon
Telefon: 55 97 50 00 , Telefaks: 55 97 58 13
Prestetenesta har beredskap heile døgnet.
E-post

Praktisk informasjon

Gudsteneste

​Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i Stillerommet i 3. etasje i Sentralblokka. Treng du hjelp til å komme fram så har vi frivillige som hjelper til.

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Arrangement

  • Torsdag 19.03.
    Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

    Vi ønsker velkommen til fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon i helsetjenesten. Fagdagen har samme tittel og målsetting som fagdagen i 2019, men har i år med nye og spennende foredrag.

Fann du det du leita etter?