Prestetenesta

Seksjon for presteteneste og etikk støttar pasientar, pårørande og tilsette i krevjande situasjonar uavhengig av livssyn. Prestetenesta bidrar med å ivareta menneske i alle einingar i føretaket. Dei formidlar og kontakt med andre trus- og livssynssamfunn i Bergen og omeign ved behov. Seksjonen har også ansvar for sekretariatet til klinisk etikk-komité, og gir støtte og rettleiing til fleirkulturelt arbeid og tolketenester.

Tilsette ved Prestetenesta

Prestetenesta

Hovedprest
Liv Ingrid Svela
55 97 38 49
Sjukehusprest
Anne Marthe Ulvik
55 97 38 45
Sjukehusprest
Helge Alsaker Solheim
55 97 38 45
Sjukehusprest
Psykiatrisk divisjon
Patrick Wohlgemuth
55 95 84 59
Kulturrådgjevar
Panita Laksuktom
55 97 38 46
Sykehusimam
Mohamed Azeem
55 97 38 46


Vakttelefon
55 97 38 45 / 95 89 04 00


Administrasjonsbygget, Psykiatrisk divisjon, Sandviken

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi er tilgjengeleg heile døgnet, kvar dag, året rundt. Vakthavande sjukehusprest kan til ein kvar tid bli tilkalla via avdelingane eller sjukehuset sitt sentralbord.

Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i stillerommet i 3. et. i Sentralblokka.

Vi har kontor i underetasje på Hudbygget.

Telefon
Telefon: 55 97 50 00 , Telefaks: 55 97 58 13
Prestetenesta har beredskap heile døgnet: Vakttelefon 95 89 04 00
E-post
Hudbygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 73(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. Grunna den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet vi har no, opnar vi opp for at fleire pasientar kan få besøk av sine nærmaste på sjukehuset.

Les mer om besøk på sjukehuset

Gudsteneste

​Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i Stillerommet i 3. etasje i Sentralblokka. Treng du hjelp til å komme fram så har vi frivillige som hjelper til.

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?