Prestetenesta

Prestetenesta har seks sjukehusprestar og ein kulturrådgjevar. Vi er tilgjengeleg for alle pasientar, pårørande og tilsette som ønskjer kontakt og støtte.

Vi møter deg uavhengig av livssyn/religion og har lang erfaring i å gi støtte til menneske som står oppi krevjande livssituasjonar.

Dei viktigaste oppgåvene våre er å gi støtte i krise og sorg, ha samtaler om livssituasjonen til den enkelte og legge til rette dersom det er ønske om spesielle ritual.

Vi er tilgjengeleg heile døgnet, kvar dag, året rundt. Ein av oss er også knytt til Divisjon psykisk helsevern. Vakthavande sjukehusprest kan til ein kvar tid bli tilkalla via avdelingane eller sjukehuset sitt sentralbord.

Les meir om Prestetenesta

Prestetenesta

Prestetenesta ved Haukeland universitetssjukehus har seks sjukehusprestar og ein kulturrådgjevar. Ein av prestane er tilknytt Psykiatrisk divisjon.   

gruppebilde prestetenesta. Foto

Fra venstre; Patrick Wohlgemuth, Torbjørn Skjælaaen, Anne Marthe Ulvik, Liv Ingrid Svela, Panita Laksuktom, Øystein Kråvik og Helge Alsaker Solheim.

Hovedprest
Liv Ingrid Svela
55 97 38 49

Sjukehusprest
Anne Marthe Ulvik
55 97 38 47

Sjukehusprest
Torbjørn Skjælaaen
55 97 38 46

Sjukehusprest
Øystein Kråvik
55 97 38 48

Sjukehusprest
Helge Alsaker Solheim
55 97 38 45

Sjukehusprest
Psykiatrisk divisjon
Patrick Wohlgemuth
55 95 84 59

Kulturrådgjevar
Panita Laksuktom
55 97 38 47

Besøksadresse prest Psykiatrisk divisjon:
Administrasjonsbygget, Psykiatrisk divisjon, Sandviken

Kontakt

Telefon
Telefon: 55975000 , Telefaks: 55975813
Prestetenesta har beredskap heile døgnet.
E-post
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er ope for alle. ​

Les meir om stilleromma

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.