Prestetenesta

Prestetenesta har fem sjukehusprestar, ein kulturrådgjevar og ein sjukehusimam. Ein av prestane er tilknytt Divisjon psykisk helsevern. Vi er tilgjengeleg for alle pasientar, pårørande og tilsette som ønskjer kontakt og støtte.

Vi møter deg uavhengig av livssyn/religion og har lang erfaring i å gi støtte til menneske som står oppi krevjande livssituasjonar. Dei viktigaste oppgåvene våre er å gi støtte i krise og sorg, ha samtaler om livssituasjonen til den enkelte og legge til rette dersom det er ønske om spesielle ritual.

2 ansatte ved Prestetjenesten
 
Tilsette ved Prestetenesta

Prestetenesta

Hovedprest
Liv Ingrid Svela
55 97 38 49
Sjukehusprest
Kristin Lødøen Hope
55 97 38 45
Sjukehusprest
Anne Marthe Ulvik
55 97 38 45
Sjukehusprest
Helge Alsaker Solheim
55 97 38 45
Sjukehusprest
Psykiatrisk divisjon
Patrick Wohlgemuth
55 95 84 59
Kulturrådgjevar
Panita Laksuktom
55 97 38 46
Sykehusimam
Mohamed Azeem
55 97 38 46
Sjukehusprest
Øystein Kråvik (permisjon)
Vakttelefon
55 97 38 45


Administrasjonsbygget, Psykiatrisk divisjon, Sandviken

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi er tilgjengeleg heile døgnet, kvar dag, året rundt. Vakthavande sjukehusprest kan til ein kvar tid bli tilkalla via avdelingane eller sjukehuset sitt sentralbord.

Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i stillerommet i 3. et. i Sentralblokka.

Telefon
Telefon: 55 97 50 00 , Telefaks: 55 97 58 13
Prestetenesta har beredskap heile døgnet.
E-post

Praktisk informasjon

Gudsteneste

​Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i Stillerommet i 3. etasje i Sentralblokka. Treng du hjelp til å komme fram så har vi frivillige som hjelper til.

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er ope for alle. ​

Les meir om stilleromma

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.