HELSENORGE

Prestetenesta

Seksjon for presteteneste og etikk støttar pasientar, pårørande og tilsette i krevjande situasjonar uavhengig av livssyn. Prestetenesta bidrar med å ivareta menneske i alle einingar i føretaket. Dei formidlar og kontakt med andre trus- og livssynssamfunn i Bergen og omeign ved behov. Seksjonen har også ansvar for sekretariatet til klinisk etikk-komité, og gir støtte og rettleiing til fleirkulturelt arbeid og tolketenester.

Fann du det du leita etter?