HELSENORGE

Antibiotikasenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten skal støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) ble opprettet i 2011 med finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet og er lokalisert i Helse Bergen. Tjenesten har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og spredning gjennom informasjon, undervisning og rådgivning, samt forskning og fagutvikling. Tjenesten skal ikke gi råd om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i helseregionene.

Antibiotika.no


 

Fann du det du leita etter?