Antibiotikasenteret

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesta blei oppretta i 2011.

​Senteret har ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbyggjing og kompetansespreiing gjennom informasjon, undervisning av helsepersonell (fleire nivå), vegleiing, rådgjeving, forsking og fagutvikling. Senteret skal ikkje drive rådgjeving angåande behandling av enkeltpasientar, dette må ivaretakast av avdelingar/eininga med infeksjonsmedisinsk kompetanse i helseregionane.

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjen​esten

Fann du det du leita etter?