HELSENORGE

Pasienttryggleik

Seksjon for pasienttryggleik utviklar og tar del i implementering av system og verktøy for betre kvalitet og pasienttryggleik i føretaket. Seksjonen har også ansvar for smittevernarbeid og rådgjeving innan antibiotikabruk.

Fann du det du leita etter?