HELSENORGE

Team Digital læring

God kompetanse blant våre medarbeidarar er grunnlaget for kvalitet og tryggleik i helsearbeid. Gjennom bruk av digitale læringsressursar kan kompetansen aukast og haldast vedlike på ein god og ressurseffektiv måte. Team Digital læring har kompetanse innan pedagogikk,  grafisk utforming og teknisk utvikling. Vi mogleggjer og kvalitetssikrar kurs frå byrjing til ferdigstilling. 

Fann du det du leita etter?