HELSENORGE

Fagsamlingar og eksterne ressursar

Her finn du ei oversikt over fagsamlingar og eksterne ressursar for fagpersonar og brukarrepresentantar. 

Fire kvinner sitter på benker ved bord på takterasse. Foto

​Fagsamlingar


Eksterne ressursar 

mestring.no - Nasjonal kompetanseteneste for læring og meistring innan helse

Regionalt Lærings- og meistringsnettverk:
Læring og meistring i Helse Vest - Helse Fonna (helse-fonna.no)

Kommunalt Lærings- og meistringsnettverk:
Særavtale til Tenesteavtalane 2, 6 og 10. Lærings- og meistringsnettverk - Saman​

Gjennomføring av planleggingsmøte:
Korleis legge til rette for eit godt samarbeid mellom brukarrepresentantar og fagpersonar når ein planglegg eit nytt lærings- og meistringstilbod? Denne filmen gir deg innblikk i moglegheiter og utfordringar ved eit slikt samarbeid.
Informasjonsfilm - Planlegging av nytt gruppetilbod

Fann du det du leita etter?