Kortversjonar av spørjeskjema innanfor ulike spesialitetar

I samarbeid med Kunnskapssenteret er det utarbeida kortversjonar av spørjeskjema for pasienterfaringsundersøkingar tilpassa ulike fagområde.