Kortversjonar av spørjeskjema innanfor ulike spesialitetar

I samarbeid med Kunnskapssenteret er det utarbeida kortversjonar av spørjeskjema for pasienterfaringsundersøkingar tilpassa ulike fagområde.

På oppdrag fra Helse Vest RHF gjennomførte daværende Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2009 et arbeid der formålet var å identifisere 8-10 kjernespørsmål til bruk i lokale pasienterfaringsundersøkelser, samt å vurdere behovet for tilleggsspørsmål for ulike pasientgrupper.

Skjemaene de utviklet finner du her.

Disse skjemaene er fritt tilgjengelige for alle i Helse Vest, kostnadsfritt. Ta gjerne kontakt med Fagsenter for pasientrapporterte data hvis du har spørsmål, PROMsenter@ihelse.net

Det er også utarbeidet en rapport knyttet til utviklingen av skjemaene.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.