HELSENORGE

Helseteneste­utvikling, FoU

Seksjon for helsetenesteutvikling følgjer opp klinisk koding, føreskriving av kostbare legemiddel, innhentar pasientrapporterte data og legg til rette for fortløpande analysar av verksemder i føretaket. Seksjonen er særleg involvert i utvikling av standardiserte pasient- og pakkeforløp, og i store og små forbetringsprosjekter.
Fann du det du leita etter?