Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking KKF

Kompetansesenteret for klinisk forsking (KKF) har ei sentral rolle i videreutviklinga av rammene for den kliniske forskinga i Helse Vest. Senterets hovudoppgåve er å styrke forskinga både i omfang og kvalitet ved å bidra med profesjonell forskingsstøtte. Blant anna forskingsmetode og statistikk.

KKF skil seg noko frå andre regionale kompetansesenter i Helse Vest, ved at verksemda ikkje er avgrensa til ei bestemt sjukdomsgruppe eller fagområde som ein spesielt ønsker å styrke.

Les meir om Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking KKF

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking KKF

Kompetansesenteret skal

 • stimulere til og rettleie innanfor forskinga i helseføretaka
 • bidra til kvalitetssikring av forskinga ved dei kliniske avdelingane
 • vere eit bindeledd mot dei høgskole- og universitetsbaserte forskingsmiljøa
 • skal ha initierande og koordinerande ansvar for nettverksfunksjonane i det regionale helseføretaket

Forskingsmetode og statistikk

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking (KKF) tilbyr rådgiving til medisinske og helsefaglege forskingsprosjekt i Helse Vest.

Vi kan tilby:

 • Statistisk rettleiing og prosjektstøtte 

  • Biostatistikarane tilbyr rettleiing og er statistisk samarbeidspartnarar med omsyn til forsøksplanlegging, val av statistiske metodar, analyse og publisering.
  • Rettleiinga er organisert i prosjekt som startar med eit innleiiande prosjektmøte mellom forskarar og statistikarar
  • For avtale om statistisk rådgiving, send ein e-post til kkf@helse-vest.no

 • Statistisk programvare
  • Biostatistikarane tilbyr rådgiving ved val av statistisk programvare
  • For tida er følgande programpakkar tilgjengeleg: SPSS (PASW), Stata, Cytel Studio (StatXact/LogXact), R. Kontakt IKT-kundesenteret for tilgang 

 • Undervising / kurs
  • Vi tilbyr kurs og seminar i statistisk metode for større eller mindre forskingsmiljø på førespurnad

Bergen Biostatistics Seminars

Skal du forske?

Send oss ein e-post for ein avtale om statistisk rådgiving. Vi jobbar med prosjekta på langsiktig basis og ber om at ein tar kontakt allereie i planleggingsfasen av prosjekta. Vi har dessverre ikkje kapasitet til å svare på lausrivne førespurnadar.

Hugs å legge ved ei beskriving av forskingsprosjektet ditt.

Vi minnar om at alle forskingsprosjekt skal godkjennast av Regional komité for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK) før oppstart, jf. helseforskingslova 1. juli 2009.

Det regionale samarbeidsorganet

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i Bergen og Stavanger har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og utdanning.

Sjå meir på nettsidene deira

Forskingsstrategi

Haukeland universitetssjukehus skal styrke posisjonen som eit av dei leiande helseføretaka innan forsking og innovasjon for å sikre: 

 • Trygge og nære sjukehustenester 
 • Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk 
 • Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon 
Sjå heile forskingsstrategien for Helse Bergen

Forskingshåndboken

Forskningshåndboken (6. utgave i 2014) er utarbeidet i samarbeid mellom forskere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Haukeland universitetssykehus.

Sjå Forskingshåndboka her

Visjon

Kompetansesenteret skal bidra til at føretaka i Helse Vest oppnår sitt forskingsstrategiske mål ved å synleggjere og betre rammene for forsking som ein integrert del av den kliniske verksemda, og gi rettleiing til kliniske forskarar i Helse Vest.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
3. etasje, syd
Telefon
55 97 55 35
E-post
Armauer Hansens hus
Besøksadresse
Haukelandsveien 28(Kart)
5009 Bergen
Telefon
55 97 50 00
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?