HELSENORGE

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking KKF

Kompetansesenteret for klinisk forsking (KKF) har ei sentral rolle i videreutviklinga av rammene for den kliniske forskinga i Helse Vest. Senterets hovudoppgåve er å styrke forskinga både i omfang og kvalitet ved å bidra med profesjonell forskingsstøtte. Blant anna forskingsmetode og statistikk.

KKF skil seg noko frå andre regionale kompetansesenter i Helse Vest, ved at verksemda ikkje er avgrensa til ei bestemt sjukdomsgruppe eller fagområde som ein spesielt ønsker å styrke.

Fann du det du leita etter?