Forsking og innovasjon, FoU

Seksjon for forsking og innovasjon har ein sentral rolle i utvikling av rammevilkåra for klinisk forsking i Helse Bergen og Helse Vest. Seksjonen yter profesjonell forskingsstøtte i ulike fasar av forskingsprosjekt. Seksjonen husar blant anna Kompetansesenter for klinisk forsking, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister, Ressurssenter for metodevurderingar, Fagsenter for innovasjon og Klinisk forskingspost.

Les meir om Forsking og innovasjon, FoU

Forsking og innovasjon, FoU

Seksjonen leder arbeidet med utarbeiding av forskingsstrategi og med å betre rammebetingelsane for forsking og innovasjon i helseføretaket. Seksjonen har mellom anna sekretariatsfunksjonen for Det regionale samarbeidsorganet og for dei regionale helseforetakenes strategigruppe for forsking.

Helse Bergen tenestetilbod

Regionale tenestetilbod

Seksjon for forsking og innovasjon består av fleire einingar: 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Armauer Hansens hus, 3. etasje, syd.
Telefon
55 97 55 35
Telefaks: 55 97 55 35
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF

Haukeland universitetssjukehus
Seksjon for forsking og innovasjon
Postboks 1400
5021 Bergen

Armauer Hansens hus
Besøksadresse
Haukelandsveien 28(Kart)
5009 Bergen
Telefon
55 97 50 00
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Klinisk forskningsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspostKlinisk forskningspost
Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking KKFhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/regionalt-kompetansesenter-for-klinisk-forskingRegionalt kompetansesenter for klinisk forsking KKF

Fann du det du leita etter?