HELSENORGE

Forsking og innovasjon, FoU

Seksjon for forsking og innovasjon har ein sentral rolle i utvikling av rammevilkåra for klinisk forsking i Helse Bergen og Helse Vest. Seksjonen yter profesjonell forskingsstøtte i ulike fasar av forskingsprosjekt. Seksjonen husar blant anna Kompetansesenter for klinisk forsking, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister, Ressurssenter for metodevurderingar, Fagsenter for innovasjon og Klinisk forskingspost.

Fann du det du leita etter?