E-helse, FoU

Seksjon for e-helse har ansvar for ivaretaking av føretaket si interesse innanfor e-helse, IKT og informasjonssikkerheit. Seksjonen held oversikt over planlagde og pågåande lokale og regionale prosjekter og program, og bidrar til optimal god innføring, optimal bruk og forvaltning av kliniske fagsystem. Seksjonen har ansvar for sentralt IKT-budsjett, og er IKT-bestillar på vegne av føretaket.

Les meir om Seksjon for e-helse

E-helse, FoU

Seksjonen har ansvar for å tilrettelegge for effektiv bruk av IKT i Helse Bergen og gjennom innovativ og nytenkande veksemd bidra til å realisere moglege vinstar. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med andre i Helse Bergen.

Seksjonen leier og deltek i prosjekt som omhandlar IKT-området og fungerer som formell samarbeidspartnar for Helse Bergen ovanfor Helse Vest IKT AS. 
Seksjon for e-helse skal vere eit bindeledd mellom IKT og helsekompetansen i Helse Bergen. Våre medarbeidarar har variert erfaring frå spesialisthelsetenesta, informasjonsteknologi, informasjonssikkerheit, laboratorieverksemd, radiologi, prosjektleiing, tele- /signalområdet og økonomi.

Seksjon for e-helse består av to grupper:

Pasientens journal

Har systemansvar for dei viktigaste pasientretta datasystema i sjukehuset: elektronisk pasientjournal, røntgen, laboratoriesystema og medikamentkurve. Eigarane av pasientsystema, dei såkalla systemeigarane, er medisinsk-faglege leiarar i sjukehuset. Vår jobb er å hjelpe dei å utnytte IKT-systema best mogleg i pasientbehandlinga.

Digital tenesteutvikling

Vi bistår innan område som verksemdsarkitektur, IKT-sikkerheit, behovsdriven innovasjon, porteføljestyring, infrastruktur, IKT-utstyr, prosjekt- og testleiing og generell rådgjeving innan IKT.

Seksjonsleiar

Hege Rob Moi
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
4. og 5. etasje i Møllendalsbakken 7
E-post
Møllendalsbakken 7
Besøksadresse
Møllendalsbakken 7(Kart)
5021 Bergen

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?