HELSENORGE

Forskings- og utviklingsavdelinga

Oppdraget til  FoU-avdelinga er  å støtte opp under pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og innovasjon. I tillegg bidrar vi til opplæring av pasientar, pårørande og tilsette. Avdelinga blir leia av fagdirektør og har seks seksjonar.

Fann du det du leita etter?