HELSENORGE

Føretaks­sekretariatet

Føretakssekretariatet er knytt til administrerande direktør og viseadministrerande direktør. Vi arbeider med rådgjeving, utviklingsoppgåver og utgreiing blant anna på oppdrag frå føretaksleiinga. Vi har ulike typar saksbehandlings- og driftsoppgåver, og har sekretariatsfunksjonar for blant anna styret, føretaksleiinga og ulike utval. 

Fann du det du leita etter?