Føretaks­sekretariatet

Føretakssekretariatet er knytt til administrerande direktør og viseadministrerande direktør. Vi arbeider med rådgjeving, utviklingsoppgåver og utgreiing blant anna på oppdrag frå føretaksleiinga. Vi har ulike typar saksbehandlings- og driftsoppgåver, og har sekretariatsfunksjonar for blant anna styret, føretaksleiinga og ulike utval. Eining for utanlandsbehandling, Helse Vest, er lagt til Føretakssekretariatet.

Les meir om Føretakssekretariatet

Føretakssekretariatet

Våre arbeidsoppgåver er blant anna:
Saksbehandlings- og driftsoppgåver:

 • Sekretariatsfunksjon og saksutgreiing for administrerande og viseadministrerande direktør, styret og føretaksleiinga i Helse Bergen
 • Oppfølging av førespurnadar til leiinga i føretaket
 • Saksbehandling av søknadar om utanlandsbehandling frå heile Helse Vest-regionen
 • Utvikling og oppfølging av beredskapsplanen til Helse Bergen
 • Rapportering til Helse Vest RHF
 • Oppfølging av høyringssaker
 • Arbeid med avtalar mellom Helse Bergen og eksterne aktørar

 

Oppgåver innanfor rådgjeving, utvikling og utgreiing:

 • Juridisk rådgjeving hovudsakleg innanfor helserett internt i føretaket, mellom anna representert i Klinisk etikk-komité
 • Undervisning i helserett
 • Generell rådgjeving til føretaksleiinga og leiarar i føretaket
 • Oppgåver i samband med føretaket si samhandling med kommunane
 • Bidreg innanfor større utviklingsprosjekt, mellom anna:
  • Arealplanlegging
  • Strategiplan
  • Mottaksklinikken
  • Utgreiing av protonterapi både nasjonalt og regionalt

Kontakt

Oppmøtestad

Du finn oss i 2. etasje i Jørgen Sandbergs hus.

Telefon
55973833 / Telefaks 55974785
Jørgen Sandbergs hus
Besøksadresse
Jonas Lies vei 73 (Rødt hus i sykehusparken)(Google maps)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Pasientreiser

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Utanlandsbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/foretakssekretariatet/utanlandsbehandlingUtanlandsbehandling

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.