HELSENORGE

Pasientrettar ved reise

Hovudregelen er at du får dekt reisa di med ein standardsats per kilometer, uansett kva slags transportmiddel du har brukt. 

pasientreise. Foto.

Reisen må vere lenger enn ti kilometer kvar vei, og koste meir enn lokal minstetakst med offentleg transport. ​

For reiser over 300 kilometer dekkast utgifter tilsvarende billigste 
offentlege transport på strekninga, i staden for standardsats per 
kilometer.

Du må søke om dekking av utgifter i etterkant av reisa.

Om du ikkje kan reise med offentleg transport, anten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt tr​ansport.

Ta kontakt med oss på telefon 05515 om du har spørsmål om ei tilrettelagt pasientreise.

Du har ikkje rett til dekking av reiseutgifter om du har avslått eit tilbod om transport på den aktuelle reisa.

Du som har ei rekvirert pasientreise kan frå 15. februar 2021 avbestille og bekrefte reisa di digitalt på helsenorge.no:Se, avbestille og bekrefte rekvirert reise

Fann du det du leita etter?