Behandlings­hjelpemiddel

Vi formidlar og låner ut medisinsk-teknisk utstyr til pasientar som får utstyr med heim etter opphald i sjukehus eller poliklinikk.

 
Les meir om Behandlingshjelpemiddel

Behandlingshjelpemiddel

   
Er du usikker på kva forbruksmateriell som er rett for deg og ditt utstyr, så kan du sende oss ei melding via Helsenorge.no.

 

Koronavirus: Informasjon til brukarar av bipap og heimerespirator
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. Gå til siden deres for generelle råd i forbindelse med korona-pandemien.

 

Utstyrsgrupper vi kan hjelpe deg med:


 • Insulinpumper og CGM
 • Forstøvingsapparat
 • Søvnbehandling (CPAP og Bi-level apparat)
 • Oksygenkonsentrator
 • Berbar flaske for oksygen
 • Heimerespirator
 • Sug
 • Sprøytepumpe for subkutan behandling
 • Pumpe for enteral sondeernæring
 • Infusjonspumpe
 • Utstyr for egenkontroll av INR
 • Elektrostimulator/ Biofeedbackapparat
 • Anna utstyr som sjukehuset har ansvar for

Bestille forbruksmateriell til behandlings­hjelpemiddel

Til deg som har fått tildelt eit behandlingshjelpemiddel.

Alle pasientar som har fått utdelt utstyr til heimebehandling frå Helse Bergen kan bestille nytt forbruksmateriell etter behov.
Utstyrskategoriar som det kan bestillast forbruksmateriell til elektronisk (krev pålogging):


Er du usikker på kva forbruksmateriell som er rett for deg og ditt utstyr, så kan du sende oss ei melding via Helsenorge.no.

Til deg som tar utstyr med på reise

Er du på reise i Noreg og det oppstår feil ved utstyr levert frå Seksjon for behandlingshjelpemiddel, ta kontakt med oss på telefon 55 97 41 77. Vår opningstid er måndag til fredagkl. 08.00-15.00. Dersom du oppheld deg i andre område i Noreg, vil vi formidle kontakt med gjeldande behandlingshjelpemiddeleining.


På reise gjeld følgjande:

Utstyr må pakkast forsvarleg. Det skal transporterast som handbagasje eller spesialbagasje.
Helse Bergen HF er økonomisk ansvarleg for utstyr som ligg under helseføretaket sitt ansvar. For heimebuande pasientar gjeld dette så lenge de oppheld seg i Noreg, jfr. Spesialisthelsetenesteloven § 1-2, 2-1a og Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-2.

Vel du å ta med utstyr ut av landet og det oppstår feil, har ikkje Seksjon for behandlingshjelpemiddel høve til å hjelpe deg før du er tilbake i Noreg.
Vi anbefaler at utstyr blir verdiforsikra under utanlandsreise. Ordinær reiseforsikring dekker ikkje nødvendigvis slikt utstyr, sjekk forsikringsvilkåra. Ein kan bli økonomisk ansvarleg for skade og tap av utstyr som skuldast aktløyse eller forsett.

 
Før du reiser utanlands anbefaler vi også:


 • Bestill Europeisk helsetrygdkort. Kortet gir rett til nødvendige helsetenester under mellombels opphald i eit anna EØS-land. Dine rettar avheng av reglane i landet du oppheld deg i.
 • Du bør teikne ei reiseforsikring som dekkjer helseutgifter.
 • Utstyr og vedlikehald

Service og rutinekontrollar er nødvendig på ein del utstyr som er i bruk. Det er viktig at dette blir kontrollert slik at utstyret gir best mulig behandling. Pasienten får brev i posten når det er tid for service. Ved feil eller manglar reparerer vi. Kontakt oss dersom det skjer, så avtalar vi nærmare.

Masker, slangar, koblingar eller filter
Vi har eit stort utval forbruksmateriell som passar til alle utstyrsgruppene våre. Noen utstyrgrupper har eigne bestillingslister, dei kan du finne her. For å bestille forbruksmateriell kan du ringe eller sende e-post. Materiell kan hentast hos oss, eller vi kan få det sendt heim til deg. Sondeernæring, næringsdrikkar og andre produkt kan du kjøpe hos oss mot blå resept.

Køyreliste


Bestilling av forbruksmateriell må skje før kl. 12:00 dagen før.


Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bil 1
Åsane ++ Sotra Voss   Os
Alversund Alvøen Bergen   Drange
Austrheim Brattholmen Dale   Elveneset
Breistein Fjell Evanger   Fusa
Ervik Glesvær Granvin   Hagavik
Flaktveit Hellesøy Gullbotn   Halhjem
Fonnes Håkonshella Kvamskogen   Hatvik
Hjortland Håkonsvern Norheimsund   Kalandseid
Hylkje Klokkarvik Samnanger   Kuventre
Hundvin Knarrevik Stanghelle   Lekven
Jordal Mathopen Tysse   Luranetunet
Lindås Straume Vaksdal   Lysekloster
Manger Sund Voss   Lyssand
Matre Tjeldstø Øystese   Os
Mjølkeråen Telavåg     Sevareid
Morvik Vadmyra     Søvik
Myrdal Øygarden     Ulven
Nyborg Ågotnes     Vallaheiene
Radøy        
Rolland        
Salhus     Osterøy 2. og 4. torsdag hver mnd.  
Seim      
Tellevik      
Tertnes        
Åstveit        
Masfjorden første mandag hver måned     Austevoll - etter avtale  
     
     


                 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bil 2
Arna ++ Askøy Sentrum   Fana
Arnatveit Askøy Biskopshavn   Bønes
Blindheim Follese Eidsvåg   Dolvik
Eikangervåg Fyllingsdalen Eidsvågneset   Hjellestad
Espeland Godvik Gravdal   Kokstad
Frekhaug Hanevik Gyldenpris   Krokeide
Garnes Haugland Hop   Liland
Gaupås Herdla Laksevåg   Nesttun
Grimen Kjøkkelvik Lønborg   Noreide
Haukeland Kleppestø Midtun   Rådalen
Helldal Loddefjord Sandviken   Sandsli
Indre Arna Olsvik Sentrum   Skjold
Isdalstø Ravnanger Øyjorden   Stend
Knarvik Kjerrgarden Årstad   Store Milde
Meland Ask     Søreide
Odland Erdal     Ytrebygda
Ostereide Hetlevik      
Romslo        
Rossland        
Trengereid        
Tunes        
Ytre Arna         

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Husk forholdsregler med tanke på koronasmitte:

 • Før du møter opp er det fint om du i forkant har bestilt forbruksmateriell eller time per helsenorge.no eller per telefon.
 • Husk god hånd- og hoste hygiene
 • Bruk håndspritdispenser som henger ved heisdør når du ankommer/forlater avdelingen.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre personer.
 • Hvis det er mer enn 3 personer i venteområde i ekspedisjonen vennligst ta heisen ned og vent litt før du kommer tilbake.
 • Skal du bestille forbruksmateriell, må dette gjøres per telefon eller via helsenorge.no. Du vil få det tilsendt per post. Forbruksmateriell kan kun hentes direkte ut hos oss etter nærmere avtale.
 • Er  det feil eller mangler på din maskin/ditt apparat, så vil vi ta det inn etter avtale. Du må du ringe oss for å gjøre en avtale, eventuelt sende oss en melding via helsenorge.no.

Seksjon for behandlingshjelpemidler Tlf: 55 97 41 77


6. etasje, inngang A, i bygget «Motorhallen» i Solheimsgaten 13.
Opningstider kl. 08.00-15.00 måndag til fredag.

 

Er du usikker på kva forbruksmateriell som er rett for deg og ditt utstyr, så kan du sende oss ei melding via Helsenorge.no.

 

Koronavirus: Informasjon til brukarar av bipap og heimerespirator
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. Gå til siden deres for generelle råd i forbindelse med korona-pandemien.

 

Telefon
Telefon 55 97 41 77 | Faks 55 97 71 81
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Drift/teknisk divisjon
Medisin-teknisk avdeling
Seksjon for behandlingshjelpemiddel
Postboks 1400
5021 Bergen
Solheimsgaten 13
Besøksadresse
Solheimsgaten 13(Kart)
5058 Bergen
Telefon
Behandlingshjelpemiddel Telefon: 55 97 41 77
E-post

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​Fleire av parkeringsplassane i Solheimsviken nyttar Sesam Sesam - billettløs parkering. Du må være registrert som brukar for å unngå ekstra kostnadar.

Les meir om denne parkeringsordninga

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?