HELSENORGE

Vaskeri Hospitaldrift

Vi sørgjer for at sjukehuset har reint pasienttøy, sengetøy, operasjonstøy og reine arbeidsklede til dei tilsette.
Vaskeriet forsyner Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus med reine tekstilar. I tillegg leverer vi til nokre kommunale og statlege verksemder i Bergen.
Fann du det du leita etter?