Matforsyning Hospitaldrift

Hospitaldrift matforsyning har ansvar for all produksjon og sal av mat til pasientar, pårørande og tilsette på Haukeland universitetssjukehus.

Les meir om Matforsyning Hospitaldrift

Matforsyning Hospitaldrift

Vårt mål er å setje pasienten i fokus ved å freiste pasientar til å innta næring gjennom apetittvekkjande, sunn og variert kost. Mattryggleik og matomsorg er verkemiddel for å nå våre mål.

Ernæring

Sykdomsrelatert underernæring er eit utbreidd problem i Noreg. Haukeland universitetssjukehus er landets første sjukehus som har valt å satse på eigen ernæringsstrategi. 

Hospitaldrift matforsyning si rolle i ernæringsstrategien er å prøve å påverke pasienten sitt næringsinntak gjennom å ha nærare kommunikasjon med pasienten. Postkjøkken ute i klinikkane er under utbyggjing. Her har kjøkkenfagleg personell ansvaret for driften.

Produksjon

Dagleg produserer vi ca. 3.000 måltidar varm mat – og er såleis eit av landets største produksjonskjøkken.  Foruten levering av mat til Haukeland universitetssjukehus leverer vi også mat til Sandviken sjukehus, Knappentunet, Nordåstunet, Stord kommune, Bergensklinikkene, Voss kommune og Kvam kommune.

Vi tilbyr dagleg (kvardagar) to menyvalg. I tillegg finnes det eigen ønskekostmeny for den pasientgruppen som har ønske om annan meny. Vårt diettkjøkken tilbyr alle typar diettar og spesialkost. Våre menyar blir utarbeidd i samarbeid med eige brukerutval.

Einingsleiar 

Britt Mary Lerøy

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?