HELSENORGE

Hospitaldrift

Hospitaldrift leverer ikkje-medisinske tenester og produkt til heile helseføretaket.
Hovudoppgåva vår er å levere nødvendige støttetenester til dei avdelingane som driv med pasientbehandling ved Haukeland universitetssjukehus. 

Fann du det du leita etter?