Hospitaldrift

Hospitaldrift leverer ikkje-medisinske tenester og produkt til heile helseføretaket.
Hovudoppgåva vår er å levere nødvendige støttetenester til dei avdelingane som driv med pasientbehandling ved Haukeland universitetssjukehus. 

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Matforsyning Hospitaldrift https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-matforsyningMatforsyning Hospitaldrift
Reinhald Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-reinhaldReinhald Hospitaldrift
Sentralforsyning Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-sentralforsyningSentralforsyning Hospitaldrift
Sikkerheit Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-sikkerheitSikkerheit Hospitaldrift
Telefoni Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-telefoniTelefoni Hospitaldrift
Transport Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-transportTransport Hospitaldrift
Vaskeri Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-vaskeriVaskeri Hospitaldrift

Fann du det du leita etter?