Drift/teknisk kundesenter

Drift/teknisk kundesenter er avdelinga som tilsette i Helse Bergen kontaktar når dei treng ei teneste frå Drift/teknisk divisjon. Her kan alle tenester bestillast og uløyste problem kan finna si løysing. 

Krav til servicenivå er høgt og vi har ei målsetting om at alle som kontaktar oss skal få hjelp til å finna ei løysing på sine spesifikke problem. Det skal vera nok for kunden å henvenda seg ei gong til oss om ei sak for å få denne løyst.
Les meir om Drift/teknisk kundesenter

Drift/teknisk kundesenter

Sjølv om Drift/teknisk kundesenter primært er ei avdeling for tilsette og avdelingar ved sjukehuset, er det også på enkelte område aktuelt for pasientar, besøkande og andre å kontakta oss.

Hittegods

Pasientar og besøkande som har gløymt eller mista noko på sjukehuset, skal fyrst spørje på den avdelinga eller poliklinikken der dei vart behandla. 

Deretter kan det vera aktuelt å kontakte oss i Drift/teknisk kundesenter. Klokker, smykke, telefonar og andre verdisaker vert oppbevart i 3 månader ved Drift/teknisk kundesenter og deretter overlevert til politiet.

Jobb og parkering

Vi oppmodar tilsette om å sykle til jobb eller å nytte buss eller bybane. Sjå Skyss sine internettsider for informasjon om arbeidsbussar. Haukeland universitetssjukehus har parkering både for syklar og bilar. Sykkelparkeringa i Sentralblokka er tilgangskontrollert.

Parkeringsplassane nærast sjukehuset er reservert for pasientar og besøkjande.
Dei tre største parkeringsområda for tilsette er:

Nokre av desse områda har bommar og kort-lesarautomatar. Alle må ha gyldig oblat/kort for parkering.
Elektronisk søknadsskjema for tilsette finn du på intranettsida til Drift/teknisk kundesenter.

Parkeringskort for pasientar/pårørande
Pårørande til pasientar med sjukehusopphald meir enn 7 dagar kan kjøpe eige parkeringskort. Det kostar 350 kr for ei veke eller 700 kr for to veker. Parkeringskortet gjeld for 7 eller 14 døger når det blir aktivert.
Ta kontakt med avdelinga der pasienten er innlagt. Personalet kan fylle ut skjema så du får kjøpt parkeringskortet i Resepsjonen, Sentralblokka, 0. etasje. 

Garderobar

Er du fast tilsett i meir enn 50,1 % stilling ved Haukeland universitetssjukehus kan du søkje om garderobeskap. Ta kontakt med Drift/teknisk kundesenter på web, telefon eller e-post.

Er du vikar eller fast tilsett i 50,1 % stilling eller mindre, eller ventar på garderobeskap, må du bruke fleirbrukarskap. Då vil du i tillegg få eit fast "skoskap" i gul/raud garderobe.

Personaltøy

Tøyutlevering skjer ved at du brukar id-kortet ditt på dei ulike tøyutleveringsmaskinane som står rundt om på Haukeland universitetssjukehus. Tøyet vert returnert i tøyinnkast. Hugs å tømme lommene på personaltøyet.

Modell og bruksreglement er bestemt av leiinga ved sjukehuset og Vaskeriet følgjer desse retningslinene. Dersom nokon har spesielle problem eller ønske, ta kontakt med kundesenteret så formidlar vi spørsmålet til leiinga ved Vaskeriet. Vi har for tida 7 tilgjengelege storleikar, frå X-liten til XXX-stor i kvit bukse/kittel, og 6 storleikar i frakk, frå X-liten til XX-stor.

ID-kort

ID-kort får du i Drift/teknisk kundesenter.
Alle tilsette pliktar å bere personleg identitetskort synleg. I tillegg til at ID-kortet viser at du arbeider ved sjukehuset, fungerer ID-kortet som ein nøkkel til tilgangskontrollerte avdelingar/rom. 

Når ID-kort blir skrive ut får ein også tilgang til å ta ut personaltøy. 
Vi skriv og ut smartkort som skal nyttast ved pålogging og arbeid i helsenettet ved bruk av VPN eller mobilt kontor.

Viktig å hugse:

Ta med gyldig legitimasjon:

  • Pass. Gjelder alle som skal ha tilgang til systemene e-resept, checkware og kjernejournal
  • Bankkort med bilde, førarkort, eller pass for alle andre.

Alle må lese retningsliner for bruk av id-kort

  • Ved opphøyr av arbeidsforhold skal id-kort returnerast til Drift/teknisk kundesenter


Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 71 00
måndag - fredag Kl. 07.00 - 16.00
E-post
Verkstedbygget

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Hittegods

Har du gløymt eller mista noko på sjukehuset, må du først spørje på den avdelinga eller poliklinikken der du har vært. ​

Deretter kan det vera aktuelt å kontakte Drift/teknisk kundesenter. Klokker, smykke, telefonar og andre verdisaker vert oppbevart i 3 månader ved Drift/teknisk kundesenter og deretter overlevert til politiet.

Kontakt Drift/teknisk kund​esenter
Telefon: 55 97 71 00
77100@helse-bergen.no​​​​

Opningstider
Måndag - fredag: Kl. 07.00 - 16.00

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?