HELSENORGE

Drift/teknisk kundesenter

Drift/teknisk kundesenter er avdelinga som tilsette i Helse Bergen kontaktar når dei treng ei teneste frå Drift/teknisk divisjon. Her kan alle tenester bestillast og uløyste problem kan finna si løysing. 

Krav til servicenivå er høgt og vi har ei målsetting om at alle som kontaktar oss skal få hjelp til å finna ei løysing på sine spesifikke problem. Det skal vera nok for kunden å henvenda seg ei gong til oss om ei sak for å få denne løyst.
Fann du det du leita etter?