HELSENORGE

Sekretærane i Mottaksklinikken

Team Mottaksklinikken bemannar resepsjonen i Akuttmottak med ein sekretær, som har eit tett samarbeid med sjukepleiarkoordinator, sjukepleiar, legar og andre yrkesgrupper i mottak.

Helsesekretærer i Akuttmottak. Foto

​​Sekretæren hjelper med mottak av pasientar og pårørande i luka, registrerar augeblikkeleg hjelp pasientar i ulike datasystem, og betener telefonen. 

Dokumentasjonsavdelinga tar også hand om postsekretærfunksjonen på Utgreeingsmottak 1 og 2, og Korttidsposten, i tidsrommet 08.00 - 18.00 i vekedagane. I tillegg har vi ein sekretær i Akuttmottaket, som tar blodprøver av alle pasientar som vert innlagt som augeblikkeleg hjelp. 
  
Alle sekretærane går i heilkontinuerleg turnus. Vi ønskjer at alle våre pasientar og pårørande skal oppleva tryggleik og medmenneskelegdom i møte med oss.

Vil du jobbe som sekretær i Mottaksklinikken?

Fann du det du leita etter?