Vognstølen barnehage

Vognstølen barnehage er ein av fire barnehagar ved Haukeland universitetssjukehus og vi har plass til vel 70 barn i alderen 1-6 år. Barna er fordelt på fem avdelinger: Konvall, Tusenfryd, Solsikken, Hvitveisen og Blåklokken.

Les meir om Vognstølen barnehage

Vognstølen barnehage

I Vognstølen barnehage er vi opptekne av at barndommen har eigenverdi som skal pregast av vennskap, leik og glede. Satsingsområdet vårt er drama. Drama ligg tett opp til barna sin eigen leik med spel og agering som ein måte å uttrykke seg på. Ved hjelp av drama kan vi gjere barn tryggare på seg sjølv, hjelpe dei til å ta andre sitt perspektiv og sette seg inn i deira situasjon. Drama inneheld både improvisasjon og konsentrasjon, ritual og magi, leik og moro, glede og forventning - og har av alle dei elementa vi synast barndommen skal pregast av.  

Til alle tider i alle kulturar har forteljing hatt ein sentral plass i kvardagen. Barn fortel sjølve og dei er nysgjerrige på andre sine forteljingar. Forteljing er alt frå små enkle forteljingar frå kvardagen, rim og regler til store litterære verk. Forteljing styrker barna si språkutvikling og det stimulerer til leik og fantasi.

Årsplan Vognstølen barnehage (pdf)


 

Kontakt

Telefon
Styrar - telefon 55974948
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Vognstølen barnehage
Postboks 1400
5021 Bergen

Haukelandsveien 38
Besøksadresse
Haukelandsveien 38(Google maps)
Telefon
Styrar i Vognstølen barnehage - telefon 55974948

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.