Vinterdalen barnehage

Vinterdalen barnehage er ein av sjukehusets fire barnehagar. Barnehagen har fem avdelingar med plass til vel 60 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har eit eige lavvoområde, bålplass og mange fine turmoglegheiter i nærområdet.

Les meir om Vinterdalen barnehage

Vinterdalen barnehage

Vinterdalen ligger fantastisk plassert helt opp mot skogen ved Sandviken sykehus. Vi har flotte turmuligheter i både natur og boligmiljø like ved barnehagen, og hver eneste uke er noen av barnegruppene ute på tur. Innenfor gjerdet har vi bålplass som er mye brukt, og en lekeplass utformet for å gi allsidig lek. Alt ligger til rette for at barna kan være mye ute i fysisk aktivitet, utvikle motorikken og få varierte sanseopplevelser.

I Vinterdalen barnehage synger vi mye, og vi vil videreføre årets tema om sang, språk og musikk også det neste barnehageåret. Sang og musikk skaper fellesskap og glede, og hver fredag samles alle barna til sangstund på en av avdelingene. I sangen brukes melodi, rytme og ord på mange måter, og vi er svært bevisste på hvordan sang kan skape gode vilkår for en allsidig utvikling av barnas språk.

Hos oss står barns medvirkning sentralt. Barnas uttrykk gjennom ord eller kroppsspråk forteller mye om hva de ønsker og har behov for. Selv de yngste barna kan levende formidle hva de føler og ønsker. Vi legger til rette for at dette blir tatt med i betraktning når dagsrytmen legges. I mellom daglige rutiner og forutsigbarhet skal det finnes et rom for at sensitive voksne skal lese barnas innspill og gi plass til barnas egeninitiert lek og aktivitet.

Det er eit mål at barna skal få ei første forståing for berekraftig utvikling. I dette inngår kjærleik til naturen, forståing for samspillet i naturen og mellom mennesket og natur. Ute i naturen kan barna lære å bruke sansane sine meir bevisst. På leikeplassen og på tur til Hakkebakkeskogen, som er vårt lavvo-område, får barna gode mogleigheiter til å utvikle motoriske ferdigheiter.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45. Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
Telefon
Styrar - telefon 55 95 85 63
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Vinterdalen barnehage
Postboks 1400
5021 Bergen

Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehage
Besøksadresse
Sandviksleitet 1(Kart)
Telefon
55 95 85 63

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?