Hunstad barnehage

Hunstad barnehage er ein av sjukehusets fire barnehagar, og har plass til vel 40 barn i alderen 1-6 år. Barna er fordelt på to basar, Bjørk (3-6 år) og Furu (1-3 år).

Les meir om Hunstad barnehage

Hunstad barnehage

Hunstad barnehage har fokus på miljøarbeid og leik. Song og musikk er ein del av kvardagen. Vi er opptekne av å gi leiken gode vilkår. Det skal vere tid og rom for god leik. Vi støttar barna i å etablere vennskap gjennom leiken, samstundes som vi er bevisste på dei vaksne si rolle i leiken. 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45. Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
Telefon
Styrar - telefon 55 97 49 42
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Hunstad barnehage
Postboks 1400
5021 Bergen

Jonas Lies vei 59
Besøksadresse
Jonas Lies vei 59(Kart)
Telefon
55 97 49 42

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Fann du det du leita etter?