Barnehagar

Helse Bergen har fire barnehagar der tilsette kan søke om plass for barna sine. Barnehagane tar imot barn frå 1-6 år, og til saman har vi plass til rundt 250 barn.

Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45.

Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

Les meir om Barnehagar

Barnehagar

Helse Bergen eier og driver 4 barnehagar. Vinterdalen barnehage i Sandviken og tre barnehager ved Haukeland universitetssjukehus; Vognstølen, Hunstad og Ravnebjerget:

 

I våre barnehagar blir kvart barn sett, høyrt og stimulert ut frå eigne føresetnader. Barnehagen skal gi barna gode vilkår for læring og utvikling i eit trygt miljø. Barna skal få eit godt pedagogisk tilbod gjennom leik og læring i sosialt samspel med andre barn og med vaksne.

Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45. Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45.
Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
Telefon
Barnehagesjef, Inger Johanne Tveit Klausen, mobil: 95 89 05 38
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Barnehagar
Postboks 1400
5021 Bergen

Jonas Lies vei 68
Besøksadresse
Jonas Lies vei 68(Kart)

Hunstad barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/hunstad-barnehageHunstad barnehage
Ravnebjerget barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/ravnebjerget-barnehageRavnebjerget barnehage
Vinterdalen barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/vinterdalen-barnehageVinterdalen barnehage
Vognstølen barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/vognstolen-barnehageVognstølen barnehage

Fann du det du leita etter?