Barnehagar

Helse Bergen har fire barnehagar der tilsette kan søke om plass for barna sine. Barnehagane tar imot barn frå 1-6 år, og til saman har vi plass til rundt 250 barn.

Les meir om Barnehagar

Barnehagar

Helse Bergen eier og driver 4 barnehagar. Vinterdalen barnehage i Sandviken og tre barnehager ved Haukeland universitetssjukehus; Vognstølen, Hunstad og Ravnebjerget:

 

I våre barnehagar blir kvart barn sett, høyrt og stimulert ut frå eigne føresetnader. Barnehagen skal gi barna gode vilkår for læring og utvikling i eit trygt miljø. Barna skal få eit godt pedagogisk tilbod gjennom leik og læring i sosialt samspel med andre barn og med vaksne.

Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45.
Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
Telefon
Barnehagesjef, Inger Johanne Tveit Klausen, mobil: 95 89 05 38
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Barnehagar
Postboks 1400
5021 Bergen

Jonas Lies vei 68
Besøksadresse
Jonas Lies vei 68(Kart)

Hunstad barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/hunstad-barnehageHunstad barnehage
Ravnebjerget barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/ravnebjerget-barnehageRavnebjerget barnehage
Vinterdalen barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/vinterdalen-barnehageVinterdalen barnehage
Vognstølen barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/vognstolen-barnehageVognstølen barnehage

Fann du det du leita etter?