HELSENORGE

Bustadkontoret

Helse Bergen HF har 300 bustader som er fordelte på områda Haukelandsbakken, Hunstadsvingen, Hagevik, Nordås og Voss. Bustadkontoret har ansvar for utleige, drift og vedlikehald av føretaket sine bustader.

Fann du det du leita etter?