HELSENORGE

Drift/teknisk divisjon

Drift/teknisk divisjon består av hovudparten av sjukehuset sine ikkje-medisinske avdelingar. Vi har eit breitt samansett fagmiljø som støttar opp under kjerneverksemda til sjukehuset. 

Blant våre oppgåver er drift, reinhald, sikkerheit og vedlikehald av sjukehusets bygg og anlegg, medisinsk-teknisk utstyr, matforsyning,  transport og pasientreisar.
Fann du det du leita etter?