Leiketerapi

Leiketerapien finn du i underetasjen på Marie Joys' hus. Her er det mogleg å leike, lese, spele, vere kreativ og skapande – eller berre slappe av i andre omgivnader.

to barn leker i leketerapien.foto.
 

Alle smittefrie barn- og ungdommar som er pasientar ved Barne- og ungdomsklinikken kan nytte seg av tilbodet, saman med foreldre eller annan vaksen. Leiketerapien skal vere ein fristad der det ikkje er noko medisinsk behandling eller undersøking.

tre ansatte ved leketerapien.foto
Vi som jobbar på leiketerapien er pedagogar som skal leggje til rette for aktivitetar som er tilpassa deg. Om det ikkje er mogleg for deg å kome ned på Leiketerapien, kan vi kome og besøke deg på rommet. Du er velkommen til oss om både om du berre er inne på eit dagbesøk eller om du er innlagt ved sjukehuset.

små barnehender som maler.foto

Andre tilbod

  • Musikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken

    Her handlar det ofte om å fokusere på ressursane til kvart enkelt barn, trass i sjukehusopphaldet. Dette inneber at musikkterapitimane blir lagt til rette for kvar enkelt sin situasjon og behov, med tanke på både fokus, arbeidsformer og instrument.

  • Leiketerapi

    På leiketerapien er det mogleg å leike, lese, spele, vere kreativ og skapande – eller berre slappe av i andre omgivnader.

  • Kunstterapi

    Når barna får uttrykke seg kreativt er håpet at dei midt i alt det usikre kan kjenne seg trygge ei stund, og at dei skal få gløyme sjukdommen litt.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.