HELSENORGE

Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Behandlingstenesta omfattar diagnostikk og behandling av barn der det ved fødsel er vanskeleg å fastslå barnets kjønn, eller der det seinare kjem fram teikn på feil i kjønnsdifferensieringa.

Fann du det du leita etter?