Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Behandlingstenesta omfattar diagnostikk og behandling av barn der det ved fødsel er vanskeleg å fastslå barnets kjønn, eller der det seinare kjem fram teikn på feil i kjønnsdifferensieringa.

Les meir om Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Tenesta omfattar også diagnostikk og behandling av:

 • perineale hypospadiar
 • alle grader av hypospadi dersom ikkje begge testiklar ligg i pungen
 • pasientar med kjønnskromosommosaikkar (for eksempel undergrupper av Turner syndrom)
 • pasientar med medfødde syndrom som omfattar genitale misdanningar
 • pasientar med manglande eller ufullstendig utvikling av pubertet som følgje av feil i somatisk kjønnsutvikling og seint-debuterande kongenitt binyrebarkhyperplasi (CAH) hos jenter
I tråd med dette omfattar tenesta diagnosar innan desse ICD10-kodene: E25, E28-30, E34, Q50-56, Q64 og Q96-98.

Tverrfagleg team

Undersøking og behandling av desse tilstandane krev høgt spesialisert kompetanse frå ulike faggrupper, og det er difor oppretta team koordinert av lege ved Barne- og ungdomsklinikken. Her inngår barnelege, barne- og ungdomspsykiater, gynekolog, plastikkirurg og sjukepleiar. I tillegg er det etablert fast samarbeid med barnekirurg og genetikar. Oppfølging vil i dei fleste tilfelle strekke seg heilt inn i vaksenalder.

 
For å sikre god kvalitet og einsarta behandlingstilbod, er tenesta sentralisert til ei fleirregional behandlingsteneste lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus.

Tilvising 

 • Ved akutte tilvisingar som gjeld nyfødde kan lokal barneavdeling kontakte vakthavande barnelege på nyfødt intensivavdeling på Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus eller Oslo universitetssykehus.
 • For tilvisingar som ikkje er akutte, kan barnelege eller lege i primærhelsetenesta ta kontakt på telefon eller sende søknad til:

  Helse Bergen
  Haukeland universitetssjukehus
  Barne- og ungdomsklinikken
  Seksjon for endokrinologi og metabolisme
  Postboks 1400
  5021 Bergen 

  eller

  Oslo universitetssykehus
  Kvinne- og barneklinikken
  Barnemedisinsk avdeling
  Barnesenteret/Henvisning
  Ullevål sykehus
  Postboks 4956 Nydalen
  0424 Oslo 

 

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord 55 97 50 00 (døgnope)
Marie Joys' hus
Besøksadresse
Jonas Lies vei 81(Kart)
Telefon
Sentralbord - 55 97 50 00 (døgnope)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Usikker kroppslig (somatisk) kjønnsutviklinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/usikker-kroppslig-somatisk-kjonnsutviklingUsikker kroppslig (somatisk) kjønnsutviklingUUsikker kroppslig (somatisk) kjønnsutviklingUsikker kroppslig (somatisk) kjønnsutviklingUsikker kroppslig (somatisk) kjønnsutviklingUsikker kroppslig (somatisk) kjønnsutvikling

Fann du det du leita etter?