Ord og uttrykk ved Augeavdelinga

Her finn du dei mest benytta orda og uttrykka våre.

A

akkommodasjon - øyets evne til å innstille seg på forskjellige synsavstander
amaurose - blindhet 
amblyopi - synssvekkelse uten påvisbar organisk feil i øyet
ambulant - utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten innlegges i sykehus
ametropi - defekt lysbrytning i øyet 
amotio retinae - løsning av netthinnnen
anisokori - ulikt store pupiller
anomaloskop - apparat til påvisning av fargeblindhet
aphaki - manglende linse i øyet, f.eks. etter operasjon ved grå stær
applanasjonstonometri - måling av trykket inne i øyeeplet
astenopi - tretthetsfølelse omkring øynene som vanligst oppstår på grunn av utilstrekkelig/feilaktig brillestyrke
astigmatisme -  brytningsfeil, vanligst på grunn av skjev hornhinne
Atropin - medikament som blant annet utvider pupillen 


 

B

bifokale briller - briller med to styrker, for å se på langt hold (med en øvre del) og på nært hold når man f.eks. leser (med en nedre del) 
binokulært syn - å se med begge øynene
blefaroplastikk - øyelokkskirurgi
blefaritt - betennelse i øyelokkskanten
blefarochalasis - overflødig øyelokkshud
bulbus oculi - øyeeplet

C

cataracta complicata - grå stær som oppstår ved sykelige forandringer i øyet
cataracta congenitae - medfødt grå stær
cataracta secundaria - etterstær
cataracta senilis - grå stær som oppstår etter fylte 45 år
cataracta traumatica - grå stær som oppstår ved skader
chalazion - godartet cyste i øyelokket
chorioidea - årehinnen
chorioretinitis - betennelse i netthinne/årehinne
conjunktiva - bindehinnen
conjunktivitt - betennelse i bindehinnen 
contusio bulbi oculi - stump øyeskade
cornea - hornhinne
corpus ciliare - strålelegemet
corpus vitreum - glasslegemet
cover test - en prøve for påvisning av skjeling


 

D

dacryocystitt - betennelse i tåresekken
dacryostenose - tette tåreveier
degenerasjon - nedbryting av vev eller organer som gir sviktende funksjonen
dilatasjon - utvidelse, gjøre større (øyet dryppes med bestemte medikamenter for å gjøre pupillen større slik at det skal bli lettere for øyelegen å se inn i øyet)
diplopi - dobbeltsyn
divergens - gå hver sin vei, skjeling der øynene er rettet fra hverandre 
Donders prøve - enkel prøve for å bestemme størrelsen på synsfeltet

E

ektropion - øyelokksranden vender utover
endoftalmitt - betennelse i øyets indre strukturer
enoftalmus - innsunkne øyne 
entropion - innoverbøying av øyelokkskanten
epifora - tåreflod
etterstær - rester av linsen i pupillefeltet eller uklarhet i linsekapselen etter operasjon for grå stær
exofori - latent skjeling, hvor øyets akse i likevektstilstand dreier utover i forhold til det andre øyet
exoftalmus - utstående øye

F

fikserende øye - det øyet som ikke avviker fra synsretningen ved skjeling
fluorescein - fargestoff  til farging av øyet for undersøkelse
fotofobi - lysskyhet
fotopisk syn - synet i god belysning, dvs. tappsynet


 

G

glandula lacrimalis - tårekjertelen
glaucom - grønn stær
glaucoma acutum - akutt oppstått grønn stær
glaucoma capsulare - grønn stær som skyldes exfoliasjon
glaucoma congenitum - grønn stær, medfødt
glaucoma hemoragium - grønn stær som skyldes nydannelse av blodårer i øyet
glaucoma simplex - grønn stær hvor man ikke finner noen sikker årsak til trykkstigning i øyet (nå erstattet av "primært åpenvinklet glaukom")

H

hyfema - blodansamling i øyets forkammer
hypermetropi - langsynthet
hyperfori - latent skjeling, øyets akse beveger seg oppover i forhold til det andre øyets akse når det er i likevektstilstand
hypofori - latent skjeling, øyets akse beveger seg nedover i forhold til det andre øyets akse når det er i likevektstilstand


 

I

intrabulbær - inni øyet 
iridektomi - operasjon for å minske trykk, eventuelt unngå trykkstigning i øyet, der man tar bort en bit av regnbuehinnen 
iridocyklitt - betennelse i regnbuehinnen og strålelegemet
iris - regnbuehinnen
Ishiharas tavler - plansjer for fargesansunderskelse


 

K

katarakt - grå stær
keratektomi - kirurgisk fjerning av en del av hornhinnen
keratitt - betennelse i hornhinnen
keratoplastikk - hornhinnetransplantasjon
keratoprotese - kunstig hornhinne 


 

L

Langes lampe - spes. lampe for gjennomlysning av øyet ved f.eks. mistanke om svulst i øyet
lesetillegg - nærtillegg, forskjellen i styrke mellom lese- og avstandsbrillen
limbus - rand (overgang mellom hornhinne og senehinne)


 

M

macula - flekk
macula corneae - flekk på hornhinnen
macula lutea - den gule flekk, den sentrale delen av netthinnen, stedet for det skarpeste syn, sentralsynet eller tappsynet
mydriatikum - middel som får pupillen til å utvide seg
myopi - nærsynthet

N

nattsyn - evnen til å se i svak belysning
neuritis optica - betennelse i synsnerven 
nystagmus - hurtige, uvilkårlige, ensartede øyebevegelser


 

O

o.d. - oculus dexter, høyre øye
o.s. - oculus sinister, venstre øye
o.u. - oculus uterque, begge øyne
oculentum - øyesalve
oculus - øye
oftalmolog - lege som er spesialist i øyesykdommer
oftalmologi - læren om øyesykdommer
oftalmoskop - instrument for å se på øyets indre gjennom pupillen 
optikk - læren om lyset og synet
orbita - øyehulen
ortoptist - person som er utdannet for å behandle skjeling og sviktende samordning av synet og øynenes bevegelser


 

P

palpebra - øyelokk
papillen - synsnervehodet
perimetri - undersøkelse av synsfeltet
poliklinikk - institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehus, oftest tilsluttet sykehusene 
prismeglass - briller med spesielt slipte linser for å korrigere visse typer skjeling
proptose - utstående øye
pseudophakos - kunstig linse
pterygium - fortykkelse av øyets bindehinne som kan vokse inn på hornhinnen 
ptosis - nedhengende øyelokk
punctum lacrimale - tårepunktet
pupillereflekser - sammentrekning av pupillen ved belysning

R

refraksjon - lysbryting
refraksjonsanomali - feil i øyets brytning 
retina - netthinnen
retrobulbær anestesi - bedøvelse som anbringes bak øyet, vanlig bedøvelsesmåte ved øyeoperasjoner


 

S

Schirmers prøve - undersøkelse (ved hjelp av en filterpapirremse) av evnen til å danne tårevæske
sclera - senehinnen
scleritt - betennelse i senehinnen
skiaskopi = retinoskopi - metode til objektiv bestemmelse av øyets brytning
skotopisk syn - synet i sterkt nedsatt belysning, dvs. stavsynet
spaltelampe - kraftig lyskilde som sender lys skrått inn i øyet gjennom en smal spalte i kombinasjon med et mikroskop, brukes til undersøkelse av øyet
stenopeisk hull - lite hull i prøvebrille som brukes ved synsfelttesting 
stereopsis - dybdesyn 
strabisme - skjeling
supercilium - øyebryn
symblefaron - sammenvoksing mellom øyelokket og øyeeplet
synsakse - en tenkt forbindelseslinje mellom den gule flekken på netthinnen og den gjenstanden som fikseres 
synsfelt - det område man kan se når både øyne og hode holdes i ro

T

Tenons kapsel - kraftig bindevevskapsel som omslutter øyet
tonometer - instrument til måling av trykk (i øyet)
trichiasis - øyevipper som vokser feil slik at de irriterer hornhinnen 


 

U

uvea - fellesbetegnelse for regnbuehinnen, strålelegemet og årehinnen
uveitis - betennelse i uvea


 

V

visus - synsstyrke


 

Z

zonula zinni - zonulatråder, fine tråder som holder linsen i øyet på plass


 

Ø

øyelameller - små skiver som inneholder medikamenter (plasseres innenfor nedre øyelokk)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.