HELSENORGE

Innlegging for barn

Alle barn som treng augeoperasjon blir operert i narkose, og nokre barn får og gjort undersøking i narkose. Ved akutt skade eller sjukdom i auget blir også nokre barn innlagd i sengeposten. Barn skal ha med seg ein føresett under opphaldet i augeavdelinga, og ved ein planlagd narkose får ein ofte dra heim i permisjon etter narkosen og møta til kontroll neste dag.

​Augeavdelinga har eige leikerom i sengeposten, itillegg er der eit leikerom i 2.etg der mange av legekontara er. ​​

Planlagd innlegging for narkose

I innkallingsbrevet finn dykk informasjon om oppmøtedag og tidspunkt.

Oppmøte er i sengepost 3.etg, for registrering hos vår postsekretær i ekspedisjonen. Dei som skal bu på pasienthotellet møtar først på sengeposten for registrering der.

Det må påreknast noko venting innleggingsdagen; samtale med sjukepleiar, augelege og anestesipersonale skal gjennomførast.  

Etter dette kan barnet og føresette dra heim i permisjon eller til pasienthotellet, og møtar fastande til avtalt tid operasjonsdagen. 


Akutt innlegging 

Ved akutt innlegging i samband med skade eller sjukdom blir barnet og føresette tatt imot av vakthavande lege og sjukepleiar, og alt etter kva behandling som trengs blir de verande i sengepost eller får bu på pasienthotellet. ​​

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål angående ein planlagd innlegging eller behov for å endra time, kontakt Augeavdelingas telefonsentral 55974100. ​​
Fann du det du leita etter?