HELSENORGE

Fagråd Syn

Fagråd Syn er et samarbeidsorgan for de aktører som er del av tilbudet til personer med synsnedsettelse i tidligere Hordaland fylke. 

TEkst ses gjennom forstørrelsesglass.foto

Målsetting for Fagråd Syn:

  • ​Fagråd Syn skal arbeide for et helhetlig og koordinert tilbud for personer med synsnedsettelse, og for godt samarbeid og informasjonsflyt mellom de ulike aktørene. 
  • Fagråd Syn skal arbeide for at informasjon om synsrelatert habilitering og rehabilitering er synlig og tilgjengelig for personer med synsnedsettelse og fagpersoner.  
  • Fagråd syn skal samarbeide om kompetanseutveksling mellom aktørene, og bidra til synsfaglig kompetanseheving for andre grupper.
Mandat for Fagråd Syn (PDF)


Kontaktinformasjon​

Mona Benedicte Nordvik
epost: mona.benedicte.nordvik@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 80 72


Aktører i fagrådet

Følgende aktører er representert i Fagråd Syn: 
Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus
Norges Blindeforbund, rehabiliteringsavdelingen Vestlandet
Norges Blindeforbund, Hordaland fylkeslag
Syns- og audiopedagogisk teneste Hordaland (SAPT)
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering 
Statped Vest 
Norges Optikerforbund
NAV hjelpemiddelsentral, fagavdeling syn 
Voksenopplæringen Bergen kommune, fagavdeling syn
Høgskolen på Vestlandet
Øyelege, Avtalespesialist i Helse Vest​Fann du det du leita etter?