Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, klokka 8-9 , Sikkerheitspsykiatri, Psykisk helsevern

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Fredagsmøter våren 2017

Uke, dato: Ansvarleg avdeling

Uke 1, 6. januar: Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Uke 3, 20. januar: Nevrologisk avdeling
Uke 5, 3. februar: Avdeling for kirurgisk gastroenterologi
Uke 7, 17. februar: Avdeling for klinisk ernæring
Uke 11, 17. mars: Avdeling for geriatri, Haraldsplass DS
Uke 13, 31. mars: Klinikk for sikkerhetspsykiatri
Uke 17, 28. april: Urologisk avdeling
Uke 19, 12. mai: Mikrobiologisk avdeling
Uke 21, 26. mai: Avdeling for medisinsk endokrinologi
Uke 23, 9. juni: Fagforum for seksualitet og samliv


Program for neste møte

Erik Risnes, klinikkdirektør:
Klinikk sikkerhetspsykiatri – kort presentasjon generelt om klinikken.
Også tilbud i fengsel.

Frøydis Haugan, overlege:
Risikovurderinger og håndtering.

Conrad Ravnanger, seksjonsleder:
TERMA (Terapeutisk Møte med Aggresjon) – organisering, erfaringer, effekt for personalet, begrensninger og utvikling.

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, klokka 8-9
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Arrangør
Psykisk helsevern, Sikkerhetspsykiatri