Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, klokka 8-9 , Kronstad distriktspsykiatriske senter, Psykisk helsevern

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Fredagsmøter hausten 2017

Veke, dato: Ansvarleg avdeling

Veke 35,  01. september:  Divisjon psykisk helsevern, Kronstad DPS
Veke 37,  15. september:  Ortopedisk klinikk
Veke 39,  29. september:  Lungeavdelinga
Veke 43,  27. oktober:       Øyre-nase-hals-avdelinga
Veke 45,  10. november:   Bergen legevakt
Veke 47,  24. november:   Barne- og ungdomsklinikken 
Veke 51,  08. desember:   Hormonlaboratoriet

Program for møte 1. september

«Medikamentfritt behandlingstilbud ved psykoselidelser» v/ Divisjon psykisk helsevern, Kronstad DPS.

  • Randi-Luise Møgster - psykiater, klinikkdirektør og styringsgruppeleder.
  • Anne Blindheim – erfaringskonsulent ansatt i prosjektet
  • Leif Arvid Øvernes – psykolog og prosjektleder

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, klokka 8-9
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Arrangør
Psykisk helsevern, Kronstad distriktspsykiatriske senter