Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF , Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00 , Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Neste fredagsmøte er 27. april 2018:

Ansvarleg avdeling: Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon.

Tema:
Nevrogastroenterologi –
Ny kompetansetjeneste og poliklinikk for alvorlig IBS
m/overlege dr. Med, professor Jan Hatlebakk

Biologisk behandling av inflammatorisk tarmsykdom
m/overlege PhD Hilde von Volkmann

Endoskopisk terapi – Nye minimalt invasive metoder
m/overlege Khahn Cong Do Pham
 
  

Fredagsmøter våren 2018

Veke, dato: Ansvarleg avdeling

Uke 1, 5. januar:  Øyre-nase-hals-avdelinga
Uke 3, 19. januar:  Nevrokirurgisk avdeling
Uke 5, 2. februar:  Antibiotikateamet
Uke 7, 16. februar:  Haukeland Biobank
Uke 9, 2. mars:  Vinterferie
Uke 11, 16. mars:  Augeavdelinga
Uke 13, 30. mars: Påske
Uke 15, 13. april:  Endokrinologisk avdeling
Uke 17, 27. april: Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon
Uke 19, 11. mai: (inneklemt fredag)
Uke 21, 25. mai:  Revmatologisk avdeling
Uke 23, 8. juni:  Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT), Blodbanken

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Arrangør
Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.