Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF , Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Fredagsmøter våren 2018

Veke, dato: Ansvarleg avdeling

Uke 1, 5. januar:  Øyre-nase-hals-avdelinga
Uke 3, 19. januar:  Nevrokirurgisk avdeling
Uke 5, 2. februar:  Antibiotikateamet
Uke 7, 16. februar:  Haukeland Biobank
Uke 9, 2. mars:  Vinterferie
Uke 11, 16. mars:  Augeavdelinga
Uke 13, 30. mars: Påske
Uke 15, 13. april:  Endokrinologisk avdeling
Uke 17, 27. april: Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon
Uke 19, 11. mai: (inneklemt fredag)
Uke 21, 25. mai:  Revmatologisk avdeling
Uke 23, 8. juni:  Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT), Blodbanken

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.