Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00, Radiologisk avdeling

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Neste fredagsmøte er 17. januar 2020

Ansvarleg: Radiologisk avdeling

Program:

  • Kloke valg i bildediagnostikk ved avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, 15 min
  • Kunstig intelligens i radiologisk diagnostikk ved konstituert overlege og stipendiat Njål Lura, 15 min
  • Forskning i Radiologisk avdeling ved forskningskoordinator Cecilie Brekke-Rygh, 5 min
  • Presisjonsavbildning ved gynekologisk kreft ved professor og overlege Ingfrid S. Haldorsen, 10 min
  • Elektrokonvulsiv terapi ved alvorlig depresjon- hva kan MR fortelle? ved førsteamanuensis og overlege Leif Oltedal, 10 min


Fredagsmøter våren 2020

Veke, dato: Ansvarleg før møtet

Veke  Dato        Avdeling
3        17.01.20  Radiologisk avdeling
5        31.01.20  Nettverket for Legemidler til barn
7        14.02.20  Kvinneklinikken
9        28.02.20  Vinterferie
11     13.03.20  Kirurgisk klinikk: Karkirurgisk avdeling
13     27.03.20  Medisinsk genetikk
15     10.04.20  Påske
17     24.04.20  Avdeling for rusmedisin
19     08.05.20  Barne- og ungdomsklinikken
21     22.05.20  Ikke fredagsmøte
23     05.06.20  Pastikkirurgisk avdeling
25     19.06.20  Ledelsen v/adm. dir. Eivind Hansen

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Arrangør
Radiologisk avdeling
 
Fann du det du leita etter?