Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Neste fredagsmøte: 20. august kl. 08-09


Program fredagsmøte hausten 2021

Uke Dato         Avdeling
33    20.08.21    Regional Etisk komite
35    03.09.21    Kirurgisk serviceklinikk
37    17.09.21    Psykiatrisk klinikk
39    01.10.21    Kvinneklinikken 
41                       Haustferie 
43    29.10.21    Avdeling for karkirurgi 
45    12.11.21    Yrkesmedisinsk avdeling
47    26.11.21    Radiologisk avdeling
49    10.12.21    Gjennopplivingsrådet, Nye HLR retningslinjer


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Digitalt
 
Kontaktinformasjon
Lurer du på noe?
Kontakt Marie Bjørbak Alnæs, leder i Fredagsmøtekomiteen | epost: marie.bjorbak.alnes@helse-bergen.no
 
Meir informasjon
Se Fredagsmøte direkte på Vimeo  
Fann du det du leita etter?