Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Fredagsmøter høsten 2020

Veke, dato: Ansvarleg før møtet

Veke  Dato          Avdeling
35     28.08.20    Augeavdelinga
37     11.09.20    Hjarteavdelinga
39     25.09.20    Hormonlaboratoriet
41     09.10.20    Haustferie
43     23.10.20    Mikrobiologisk avdeling
45     06.11.20    ReHabiliteringsklinikken
47     20.11.20    Lungeavdelinga
49     04.12.20    Kjevekirurgisk avdeling
51     18.12.20    Leiinga v/ adm. dir. Eivind Hansen

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Digitalt
 
Fann du det du leita etter?