Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00, Øyre-nase-halsavdelinga

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Fredagsmøter hausten 2017

Veke, dato: Ansvarleg avdeling

Veke 35,  01. september:  Divisjon psykisk helsevern, Kronstad DPS
Veke 37,  15. september:  Ortopedisk klinikk
Veke 39,  29. september:  Lungeavdelinga
Veke 43,  27. oktober:       Øyre-nase-hals-avdelinga
Veke 45,  10. november:   Bergen legevakt
Veke 47,  24. november:   Barne- og ungdomsklinikken 
Veke 51,  08. desember:   Hormonlaboratoriet

Program for møte 27. oktober

Kommer

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Arrangør
Øyre-nase-halsavdelinga