Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF , Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Neste fredagsmøte er 28. september

Tema: Legeutdanning og spesialisering.

Haukeland universitetssjukehus er en utdanningsinstitusjon for helsepersonell. Endring i utdanningen til legestudenter og legespesialister et viktig tema fordi vi alle, i ulik grad, er involvert i utdanningen av våre kolleger.
I tillegg til læring ved skrivebord og i klinikken, er det nå mye fokus på ferdighetstrening gjennom simulering. Ferdighetssenteret ved Haukeland sjukehus er et tilbud både for de i utdanning og for de ferdigutdannede som ønsker å øve seg for å bli enda bedre.

Vi gleder oss til å høre:

  • Birger Lærum, Universitetet i Bergen «Endringer i studieplanen for medisinstudenter i 12. semester».
  • Ansgar Berg, leder for Regionalt utdanningssenter Helse Vest «Innføring av ny utdanningsmodell for legespesialister i Helse Vest».
  • Asgaut Viste, leder for Ferdighetsenteret : «Det er aldri feigt å øve!»


Fredagsmøter høsten 2018

Veke, dato: Ansvarleg før møtet

Veke 34, 31/08: Avskjedsførelesing ved professor Olav Dahl

Veke 37, 14/09: Samarbeidsprosjekt Helse Bergen/Bergen kommune

Veke 39, 28/09: Universitetet i Bergen med flere

Veke 41, 12/10: Haustferie

Veke 43, 26/10: Gjenopplivingsrådet

Veke 45, 09/11: Yrkesmedisinsk avdeling

Veke 47, 23/11: Seksjon for klinisk farmakologi, ev. også RELIS Vest

Veke 49, 07/12: Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi

Veke 51, 21/12: Ikkje avklart

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.