Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Neste fredagsmøte er 13. september

Ansvarleg: Psykisk helsevern, INTROMAT

Program

8.00 - 8.10: Når kan vi tilby behandling på nett? Introduksjon v/ Tine Nordgreen
8.10 - 8.25: Internettbasert oppfølging etter avansert hjertebehandling v/ Trond Røed Pettersen
8.25 - 8.40: Tarm i krigshumør mottok digital behandling - fikk nytt liv v/ Birgitte Berentsen
8.40 - 8.50: Mine erfaringer med eMeistring v/ Stine Spjeld
8.50 - 9.00: Refleksjoner og spørsmål fra salen v/ Tine Nordgreen


Fredagsmøter høsten 2019

Veke, dato: Ansvarleg før møtet

Program for fredagsmøter høsten 2019

Veke 35   30.08.19   Hudavdelingen
Veke 37   13.09.19   Intromat
Veke 39   27.09.19   Seksjon for e-helse, FoU
Veke 41   11.10.19   Høstferie
Veke 43   25.10.19   Avdeling for rusmedisin
Veke 45   08.11.19   Medisinsk avdeling/Nefrologisk seksjon
Veke 47   22.11.19   Mottaksklinikken
Veke 49   06.12.19   Trond Mohns stiftelse
Veke 51   20.12.19   Ledelsen v/administrerende direktør Eivind Hansen

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.