Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Fredagsmøter våren 2020

Veke, dato: Ansvarleg før møtet

Veke  Dato        Avdeling
3        17.01.20  Radiologisk avdeling
5        31.01.20  Nettverket for Legemidler til barn
7        14.02.20  Kvinneklinikken
9        28.02.20  Vinterferie
11     13.03.20  Koronavirus-epidemien – hva skjer og hvordan jobber vi?
13     27.03.20  Orientering om koronavirus-pandemien
15     10.04.20  Påske
17     24.04.20  Medisinsk genetikk
19     08.05.20  Barne- og ungdomsklinikken
21     22.05.20  Ikke fredagsmøte
23     05.06.20  Pastikkirurgisk avdeling
25     19.06.20  Ledelsen v/adm. dir. Eivind Hansen

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Fann du det du leita etter?