Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF , Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00 , Patologi, Laboratorieklinikken

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Neste fredagsmøte er 18. januar

Ansvarlig: Avdeling for Patologi

Tittel: Molekyler og mikroskop: Ny tidsalder i patologidiagnostikk

1. Olav Vintermyr, overlege: «Pathology goes molecular» (10 minutter).
2. Lars Helgeland, overlege: Molekylærpatologi ved lungekreft: Nye markører som styrer behandling. (12 minutter).
3. Hans-Erik Tærud, LIS: Lungekreft: En molekylærpatologisk kasuistikk (10 minutter).
4. Hans Kristian Haugland, overlege: HPV-test, en molekylær screeningundersøkelse som forebygger kreft (12 minutter).

 

Fredagsmøter våren 2019

Veke, dato: Ansvarleg før møtet

Veke 3, 18.01, Avdeling for patologi
Veke 5, 01.02, Beslutningsforum Dyre legemidler. Etiske problemstillinger.
Veke 7, 15.02, Avdeling for Infeksjonssykdommer
Veke 9, Vinterferie
Veke 11, 15.03, Avdeling for Hematologi
Veke 13, 29.03, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk
Veke 15, 12.04, Under planlegging
Veke 17, 26.04, Klinikk for Barne- og ungdomspsykiatri
Veke 19, 10.05, Avskjedsforelesning for Professor Halstensen, Klinsk institutt 2 og Infeksjonsmedisinsk avdeling.
Veke 21, 24.05, Kirurgisk serviceklinikk
Veke 23, 07.06, Under planlegging
Veke 25, 21.06, Under planlegging

Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Sentralblokka
Store auditorium, 3. etasje
 
Arrangør
Patologi, Laboratorieklinikken
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.