HELSENORGE

Fredagsmøte

Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling. Møta blir arrangerte annankvar fredag i oddetalsveker i Store auditorium på Haukeland.

Sjå Fredagsmøte direkte på Vimeo


Program våren 2023
Uke

Dato
Avdeling
1
06.01.23
Avdeling for internasjonalt samarbeid
3
20.01.23
NorCRIN
5
03.02.23
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
7
17.02.23
Traumesenteret
9

Vinterferie
11
17.03.23
Pasientvernombudet - rutiner ved forsking
13
31.03.23
Revmatologisk avdeling
15
14.04.23
Seksjon for blodsjukdommar, Medisinsk klinikk
17
28.04.23Ortogeriatri ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
19
12.05.23
Seksjon for smertebehandling og palliasjon
21
26.05.23
Seksjon for hormonsjukdommar, Medisinsk klinikk
23
09.06.23
Administrerende direktør Eivind Hansen


Fann du det du leita etter?