Fredagsmøte

Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen HF, Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00

Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

Neste fredagsmøte: 19. mars k. 08-09

Pandemien – et år er gått

  1. Introduksjon  v/Eivind Hansen
  2. Tidligere pandemier – hva kan vi lære?  v/Rebecca Cox
  3. Smittevern under en pandemi – har vi lært noe? v/Dorthea Hagen Oma
  4. Behandling – hvordan har det gått med intensivpasientene? v/Bjørn Arild Alme
  5. Vaksiner og veien mot flokkimmunitet  v/Kristin Greve-Isdahl Mohn


Program for våren 2021

Veke  Dato        Avdeling
1        08.01.21   Mottaksklinikken
3        22.01.21   Medisinsk genetikk
5        05.02.21   Avdeling for rusmedisin
7        19.02.21   Barne- og ungdomsklinikken
9        05.03.21   Vinterferie
11      19.03.21   Sjursen/Infeksjon
13      02.04.21   Påske
15      16.04.21   Smerteklinikken
17      30.04.21   DNLF- gjør kloke valg
19      14.05.21   Avdeling for patologi
21      28.05.21   Gastrokirurgisk avdeling
23      11.06.21   Administrerende direktør Eivind Hansen


Når og kor

Tid
Fredagar i oddetallsveker, kl. 08.00-09.00
Klokkeslett
 
Stad
Digitalt
 
Kontaktinformasjon
Lurer du på noe?
Kontakt Marie Bjørbak Alnæs, leder i Fredagsmøtekomiteen | epost: marie.bjorbak.alnes@helse-bergen.no
 
Meir informasjon
Se Fredagsmøte direkte på Vimeo  
Fann du det du leita etter?