Felleskonferansen 2021

​Konferansen er et samarbeid mellom de regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.

PÅMELDING
Tema for konferansen er:
Tourettes syndrom i et livsløpsperspektiv- forskning, behandling og retningslinjer.
Det er mulig å delta ved oppmøte i Trondheim eller følge hele konferansen via strømming.
Hovedtema og forelesere:


Kunnskapsbasert retningslinje Tourettes syndrom v/ Kristin Bakke.
Høsten 2020 ferdigstilles en kunnskapsbasert retningslinje. Retningslinjen er utviklet i på initiativ fra NevSom i samarbeid med de regionale enhetene og Norsk Tourette Forening. Retningslinjen omhandler utredning, diagnostisering og behandling, i et livsløpsperspektiv. Kristin Bakke har vært ansatt som overlege på NevSom fra 1 mars 2014. Hun er spesialist i barnesykdommer og har erfaring fra ulike generelle barneavdelinger og fra barneavdelingen på Spesialsykehuset for epilepsi.


Behandling med ERP, eksponering med responsprevensjon, erfaringer og behandlingseffekt og om Tourette klinikken i Danmark: utredning, pasientforløp og forskning v/ Nanette Mol Debes. Debes er nevropediater på Tourette Klinikken, Avdeling for Barn og Unge, Herlev Hospital i Danmark. Tourette Klinikken på Herlev har høyt spesialisert funksjon innenfor Tourette syndrom, og har tilknyttet ca. 600-700 barn og unge med syndromet fra hele landet.

Behandlingen er tverrfaglig og forskning er en integrert del av det daglige kliniske arbeide på Tourette Klinikken. Hun har også vært med i og satt i gang flere forskningsprosjekter om Tourette syndrom, bl.a. oppfølgingsstudier, studier om genetikk og om ikke medikamentell behandling.

Djevelen på ryggen - og mennesket foran. Ett stk. Tourettes syndrom - en brukers perspektiv på møte spesialisthelsetjeneste og samfunnet for øvrig v/ Adrian Lund.


Adrian Lund er hardt rammet av Tourettes, noe som innebærer mange ufrivillige lyder og bevegelser. På tross av dette har han jobbet 10 år i serviceyrket. Adrian er ekspert på å utfordre sine egne komfortsoner, og vet hva som skal til for å mestre ting i livet – tross de utfordringene han har i sin hverdag. Han tar oss med på en reise gjennom sine møter med spesialisthelsetjenesten, han forteller med engasjement og innlevelse om sin vei gjennom systemet.

Andre temaer for konferansen er:
Tics under søvn ved Egil Midtlyng NevSom
Gruppetrening mot tics ved Morten Bekk RKT SørØst
Arbeidssøkere med Tourettes syndrom ved Elin Svendsen NAV
Veileder Tourettes syndrom i skolen ved Aud Bredesen StatPed

Konferansen er gratis.

Konferansen søkes godkjent fra Legeforeningen, Psykologforeningen og Norsk sykepleieforbund.

Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, men konferansen kan være aktuell også for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Fann du det du leita etter?