HELSENORGE

Hjertekirurgi og kardiologi i Etiopia

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har hatt et mangeårig medisinsk samarbeid med Black Lion Hospital, Addis Abeba. Som ledd i dette samarbeidet er prosjektet «Hjertekirurgi og kardiologi i Etiopia» etablert med hensikt å bygge opp et bærekraftig behandlingstilbud for pasienter med hjertesykdommer som krever hjertekirurgi, perkutane kateterbaserte inngrep og implantasjon av pacemakere.

bile av operasjon i operasjonssal

Over 105 millioner mennesker bor i Etiopia uten fast tilbud om hjertekirurgi, hjertekateteterisering eller behandling med pacemaker. Behovet for denne type behandling er enorm, spesielt hos mange unge mennesker med hjerteklaffesykdom forårsaket av giktfeber og medfødte hjertesykdommer. Disse sykdommene forårsaker hjertesvikt som gir alvorlig funksjonsnedsettelse og høy dødelighet allerede i 20-40 års alder. I tillegg er atherosklerotisk hjertesykdom som angina pectoris og hjerteinfarkt økende også i Etiopia og det er en betydelig underbehandling.

Behov for avansert hjertebehandling dannet grunnlaget for dette omfattende prosjektet som ble startet etter en forespørsel fra Black Lion Hospital og Etiopiske helsemyndigheter.
I likhet med et fra tidligere vellykket nevrokirurgi i Etiopia, ble det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Black Lion Hospital (BLH) og Haukeland universitetssjukehus (HUS). Arbeidet organiseres av prosjektledelsen ved Thoraxkirugisk seksjon, Hjerteavdelingen og Avdeling for Internasjonalt Samarbeid, HUS. Sentralt i arbeidet er også Kirurgisk Serviceklinikk og Medisinsk-Teknisk avdeling, HUS. Prosjektet har videre en samarbeidsavtale med Internasjonal avdeling ved Linköping Universitetssjukehus, Sverige. Den kliniske virksomheten har også deltagere fra andre norske sykehus, hittil Stavanger Universitetssykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim, Sykehuset Levanger og Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Prosjektet er finansiert hovedsakelig av Trond Mohn og av HUS.

5 ansatte står i gangen

Bygger opp moderte behandling av hjertesykdommer

Hensikten med prosjektet «Hjertekirurgi og kardiologi i Etiopia» er først og fremst å bygge opp moderne behandling av hjertesykdommer som krever hjertekirurgi, perkutane kateterbaserte inngrep og implantasjon av pacemakere. Med dette ønsker en både å utføre operative inngrep i hjertet, samt å lære opp lokalt helsepersonell i et langsiktig perspektiv. I tillegg ønsker vi å utvikle faglige ferdigheter også ved HUS og andre hjertesentra som ønsker å bli med på dette humanitære oppdraget. Dette er ikke minst viktig i en tid med et økende antall innvandrere til Norge med revmatisk hjerteklaffesykdom og medfødt hjertefeil.

Juni 2014 foretok vi et innledende studiebesøk til Addis Abeba ved avdelingsdirektør Kjell Vikenes og prosjektleder Rune Haaverstad, Hjerteavdelingen. November 2015 hadde vi ny studietur med et begrenset hjertekirurgisk team med anestesilege, anestesisykepleier, perfusjonist, operasjonssykepleier, kardiolog og kirurg.

Mars 2016 gjennomførte vi 1. «pilot mission» med i alt 18 helsepersonell fra Bergen (17) og Stavanger (1) for utføring av 11 åpne hjertekirurgiske inngrep og 14 pacemaker implantasjoner ved stiftelsen Cardiac Centre of Ethiopia. Samtidig deltok et hjerteteam fra Linköping Universitetssjukehus som utførte kateterbasert behandling (ballongdilatasjon) av revmatisk mitralstenose. Deretter har vi årlig hatt 1-2 turer frem til 2020, da Covid-19 satte en foreløpig pause i prosjektet. Vi håper nå at blir mulig å gjennomføre en ny komplett tur november 2021.

I tillegg til den kliniske virksomheten i Addis Abeba, har vi hatt en rekke etiopiske helsearbeidere på hospitering til HUS. All virksomhet som er utført ved BLH blir systematisk bearbeidet og materialet anvendes til foreløpig ett PhD prosjekt (cand. Med. Ståle Hauge) og til flere master oppgaver for sykepleiere. Vi arbeider også for at det skal bli utført vitenskapelige arbeider også for våre etiopiske medarbeidere.

bilde av ansatt som sitter med pasient i sengen

Kumulativ oversikt over prosjektet «Hjertekirurgi og kardiologi i Etiopia»

Det er så langt utført i perioden 2016-2019:

 • 4 fakta innhentende og vitenskapelige oppdrag
 • 5 operative oppdrag med komplett Hjertekirurgisk team
 • 57 pasienter har fått utført åpen hjertekirurgi (gjennomsnittsalder 31 år, 67% kvinner)
 • 73 pacemaker implantasjoner
 • 35 pacemaker kontroller
 • 6 Ballongblokkinger av mitralklaffer
 • 50 angiografiundersøkelser, hvorav 17 med PCI
 • 77 polikliniske konsultasjoner for oppfølging av hjerteopererte i PhD prosjektet
 • Opplæring i Hjerte-Lungeredning
 • Etablering av antikoagulasjonsklinikk ved BLH for våre hjerteopererte
 • Opplæring av faggrupper knyttet til hjertekirurgi og kardiologi både ved BLH og ved hospitering ved HUS (over 4 perioder)

 

Videre utvikling

Prosjektet har en tidshorisont på 10 år hvor fokuset er på utførelsen av behandling innen hjertekirurgi, pacemaker implantasjon og hjertekateterisering ved BLH, utdanne lokalt personell innen hjertekirurgi, anestesi/intensivmedisin, kardiologisk bildediagnostikk, invasiv kardiologi, rytmeforstyrrelser, postoperativ behandling og oppfølging, styrke laboratorietjenester, medisinsk-teknisk service, infeksjonsmedisinske tiltak og opplæring i hjerte-lunge-redning.

Samarbeidet ved Black Lion Hospital gir også anledning til å delta i etableringen av nytt hjertesenter som er under prosjektering i samarbeid med den Nederlandske stat og med Phillips som prosjektleder i 5 år.