Gastroenterologi i Etiopia

Prosjektet starta i 2010 og er eit samarbeid mellom Gastroenterologisk seksjon ved Medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Black Lion Hospital (BLH) i Addis Abeba.

Målsettinga med prosjektet er to-delt:

 • Å betre diagnostikk og terapi innan gastroenterologi ved BLH, og dermed styrkje posisjonen til sjukehuset som leiande utdanningsinstitusjon i Etiopia
 • HUS-tilsette skal kunne komme til BLH og få nyttig kunnskap om medisinske problem i Afrika

Legar og sjukepleiarar frå HUS held førelesningar og gjev praktisk opplæring i endoskopi og ultralyd ved BLH, to gonger i året. Tilsette frå HUS deltar i utforminga av dei formelle krava til spesialistutdanning innan gastroenterologi.

Fire kandidatar fullførte i april 2014 spesialistutdanninga si i gastroenterologi. Det er dei første gastroenterologane utdanna i Etiopia, dei siste 30 åra. Tre nye kandidatar er no kome halvveis i sin utdanning.

World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) har i samarbeid med Gastroenterologisk seksjon ved HUS vore med å etablere ei nasjonal ultralydforeining i Etiopia. Det vert no etablert eit  «Center of Excellence» i ultralyd i Addis Abeba. Dette senteret skal fungere som eit opplæringssenter i ultralyd for Etiopia og Aust-Afrika.

I 2014 starta også eit forskingsprosjekt om å betre diagnostikk og behandling av leverkreft, noko som har høg førekomst i Etiopia.

Fleire prosjekt i EtiopiaProsjekter i andre land

prosjekt i etiopia

 • Hjartekirurgi i Etiopia

  HUS bidreg til etableringa av hjartekirurgi ved Black Lion Hospital i Etiopia

 • Anestesi i Etiopia

  HUS har etablert eit utdanningsprogram for spesialistar i anestesi

 • Gastroenterologi i Etiopia

  Prosjektet starta i 2010 og er eit samarbeid mellom Gastroenterologisk seksjon ved Medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Black Lion Hospital (BLH) i Addis Abeba.

 • Nevrokirurgi i Etiopia

  HUS har utdanna den fyrste kvinnelege nevrokirurgen i Etiopia

 • Medisinsk etikk i Etiopia

  Eit prosjekt med fokus på forsking og kompetansebygging innan medisinsk etikk starta i 2012 mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Addis Ababa University (AAU) i Etiopia. Prosjektet er eit samarbeid mellom UiB, AAU og Haukeland Universitets...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.