Anestesi i Etiopia

Anestesiavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har samarbeida med Black Lion Hospital (BLH) i Etiopia sidan 2011 då eit program for spesialistutdanning   vart etablert.

Dei fyrste fem legane vart teken opp i eit tre-årig utdanningsprogram ved BLH/The University of Addis Ababa (AAU). Overlegar frå HUS reiser til BLH i periodar på to til tre månader for å hjelpe til med undervisning og rettleiing av utdanningskandidatar. Behovet for spesialistar i anestesi i Etiopia er stort, då det har skjedd ei rask utvikling av nye kirurgiske spesialitetar, og avansert kirurgi er under stadig utvikling. Dei fem fyrste legane frå hausten 2011 vart uteksaminert i oktober 2014 då dei bestod sin siste eksamen.

Då programmet starta i 2011 var tilhøva ved intensivavdelinga ved sjukhuset i ei slik forfatning at det ikkje kunne forsvarast å drive undervisning av legespesialistar der. Dei mangla grunnleggjande uststyr som respiratorar og monitorar for pasientovervaking. Ein privat donor støtta prosjektet med 2 millionar kroner til renovering og innkjøp av nytt utstyr. Med god støtte frå Medisinsk Teknisk avdeling ved HUS vart avdelinga renovert og er no i drift.

Fleire prosjekt i Etiopia

Prosjekter i andre land

prosjekt i etiopia

 • Hjartekirurgi i Etiopia

  HUS bidreg til etableringa av hjartekirurgi ved Black Lion Hospital i Etiopia

 • Anestesi i Etiopia

  HUS har etablert eit utdanningsprogram for spesialistar i anestesi

 • Gastroenterologi i Etiopia

  Prosjektet starta i 2010 og er eit samarbeid mellom Gastroenterologisk seksjon ved Medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Black Lion Hospital (BLH) i Addis Abeba.

 • Nevrokirurgi i Etiopia

  HUS har utdanna den fyrste kvinnelege nevrokirurgen i Etiopia

 • Medisinsk etikk i Etiopia

  Eit prosjekt med fokus på forsking og kompetansebygging innan medisinsk etikk starta i 2012 mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Addis Ababa University (AAU) i Etiopia. Prosjektet er eit samarbeid mellom UiB, AAU og Haukeland Universitets...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.