Etiopia

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har eit samarbeid med Black Lion Hospital (BLH) i Etiopia. BLH er eit tilvisingssjukehus med 700 sengeplasser, og ligg i hovudstaden Addis Abeba.

Om samarbeidet med Etiopia

Sjukehuset er tilknytt Addis Ababa University School of Medicine, og er ein utdanningsinstitusjon for medisinske studentar, tannlegar, sjukepleiarar, farmasøytar og laboratorieteknikarar.

Samarbeidet starta i 2001 med eit prosjekt innan plastikk-kirurgi og brannskade. Ei avdeling for brannskadde ved Yekati 12 Hospital i Addis Abeba vart etablert som den fyrste av sitt slag i Etiopia, etterfølgt av ei avdeling for plastikk-kirurgi. Etiopiske legar fekk deira spesialisering innan plastikk-kirurgi (brannskade, CLP og ØNH), og sjukepleiarar, fysioterapeutar og laboratorieteknikarar reiste på utveksling mellom HUH og Yekati 12 Hospital som ein del av utdanninga si.

I dag er prosjektet avslutta, men vidareført av etiopiske myndigheiter.

I kjølvatnet av kirurgi programma har fleire avdelingar ved HUS engasjert seg i Etiopia; Nevrokirurgi, Kardiologi, Anestesi, Gastroenterologi, Nevrologi og Medisinsk etikk.

Pågåande prosjekt i Etiopia

 • Hjartekirurgi i Etiopia

  HUS bidreg til etableringa av hjartekirurgi ved Black Lion Hospital i Etiopia

 • Anestesi i Etiopia

  HUS har etablert eit utdanningsprogram for spesialistar i anestesi

 • Gastroenterologi i Etiopia

  Prosjektet starta i 2010 og er eit samarbeid mellom Gastroenterologisk seksjon ved Medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Black Lion Hospital (BLH) i Addis Abeba.

 • Nevrokirurgi i Etiopia

  HUS har utdanna den fyrste kvinnelege nevrokirurgen i Etiopia

 • Medisinsk etikk i Etiopia

  Eit prosjekt med fokus på forsking og kompetansebygging innan medisinsk etikk starta i 2012 mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Addis Ababa University (AAU) i Etiopia. Prosjektet er eit samarbeid mellom UiB, AAU og Haukeland Universitets...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.