WiFi på sjukehuset

Trøbbel med trådlaust internett?

Har du ein nyare iPhone, kan du oppleve problem med å kople deg til det trådlause gjestenettet til sjukehuset.

Om du ikkje får til å kople til det trådlause gjestenettet til sjukehuset (gjest.ihelse.net) - og du har ein nyare iPhone, kan du forsøke følgande:

 1. Opne «Innstillinger» på din telefon, og gå til «Wi-Fi»:

  Innstillinger WiFi. Skjermdump iphone

 2. Om du allereie har forsøkt å kople til gjestenettet (indikert med blå hake) -> Trykk på i-en til høgre: 

  I for informasjon. Skjermdump iphone

  Vel «Glem dette nettverket» -> trykk «Glem»:

  Glem dette nettverket. Skjermdump iphone

  Følg deretter stega under.
 3. Om ikkje du har kopla til gjestenettet: Finn gjestenettet (gjest.ihelse.net) under «Offentlige nettverk» -> trykk på i-en til høgre:

  I for informasjon. Skjermdump iphone

  Sjå at «Privat adresse» er sett til av:

  Privat står på. Skjermdump iphone

 4. Trykk «Koble til dette nettverket»:

  Trykk koble til. Skjermdump iphone
 5.  Ein nettlesar skal opne seg automatisk. Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt.
 6. Les nøye gjennom vilkåra.
 7. Trykk «Godta» når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på ein gong per eining per 31 dagar.

 

Har du Android (Samsung) eller andre leverandører kan du prøve:


 
Android (Samsung):
1. Åpne «Instillinger»
2.Trykk på «Tilkoplinger»


 

Android1 

1. Trykk på «Wi-Fi»
2. Trykk på tannhjulet tilknyttet nettverket ‘gjest.ihelse.net’
3. På den neste skjermen er det en meny merket «MAC-adressetype». Trykk på
"Avansert" hvis denne ikke vises. Trykk på «MAC-adressetype»
4. Velg «Telefon-MAC»

 android

Android (Andre leverandører):
1. Åpne Instillinger»
2. Trykk på «Nettverk og Internet»
3. Trykk på «Wi-Fi»
4. Trykk på tannhjulet tilknyttet nettverket ‘gjest.ihelse.net’
5. Trykk på «Avansert»

android

 
1. Trykk på «Personvern»
2. Slå av «Randomisert MAC» / "Bruk enhetens MAC-adresse"

 
Fann du det du leita etter?