HELSENORGE

Tommy's bordtennisskole

Alle barn og unge med funksjonsnedsetting er velkomne til Energisenteret for å spele bordtennis med Tommy Urhaug. Du treng ikkje vere god i bordtennis for å trene her - det blir du etterkvart som du øver saman med oss. Vi som trenar i Energisenteret legg vekt på at vi skal ha det kjekt i lag og bli kjente med kvarandre.

Tommy som spiller bordtennis

Når, kvar og korleis?

Når: Kvar onsdag

Kvar: Energisenteret for barn og unge, Haukelandsbakken 15

Korleis: Ta konakt på energisenteret@helse-bergen.no for å melda di interesse

 
 

Aktiviteta er gratis, og ope også for deg som ikkje er innlagt på sjukehuset. Reisa til og frå Energisenteret må du stå for sjølv.
Vi har utstyret som du treng, så det får du låne av oss.
Treninga passar for alle mellom 7-18 år. Aldersgrenene er ikkje absolutt.

Instruktørar
Hovedinstruktør:
Tommy Urhaug (på bildet) er, i tillegg til å vere autorisert Ergoterapeut, paralympisk-, europa- og verdsmeister i bordtennis

Trenarassistent: Brage Æsøy Titlestad 

Dersom det syner seg at du likar bordtennis kan vi også sette deg i kontakt med ein bordtennisklubb i ditt nærområde.
Har du spørsmål, er det berre til  å ta kontakt med Tommy på same e-post adresse.

Håpar å sjå deg på Energisenteret

Fann du det du leita etter?