Søkeresultat styredokumentar

Styresak 104-16 Skriv og meldingar 5. Årshjul for styret i Helse Bergen 201758878609.12.2016 13:15:41STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16https://helse-bergen.no09.12.2016 13:15:41pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
PowerPoint-presentasjon58908320.04.2017 05:49:52STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27https://helse-bergen.no20.04.2017 05:49:52pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
PowerPoint-presentasjon65485414.03.2018 15:17:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22https://helse-bergen.no14.03.2018 15:17:55pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
PowerPoint-presentasjon68087602.04.2018 19:52:19STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27https://helse-bergen.no02.04.2018 19:52:19pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Styresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 2258868815.02.2017 15:26:26STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22https://helse-bergen.no15.02.2017 15:26:26pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Styresak 01-16 Innkalling til styremøte 2016 01 2858869121.01.2016 16:44:50STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28https://helse-bergen.no21.01.2016 16:44:50pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Styresak 03-16 Ad si orientering P12 Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene58869731.05.2016 08:52:18STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28https://helse-bergen.no31.05.2016 08:52:18pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Styresak 17-16 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i58870218.02.2016 10:27:24STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24https://helse-bergen.no18.02.2016 10:27:24pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Styresak 20-16 Vedlegg Brev frå HOD datert 17.12.1558870717.12.2015 08:55:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24https://helse-bergen.no17.12.2015 08:55:00pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Skriv og meldingar 2A. Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter58871318.10.2016 11:27:20STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26https://helse-bergen.no18.10.2016 11:27:20pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.