Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-19   Veke 22-18   Veke 22-17   Veke 22-16  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Bordetella parapertussis 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Chlamydia pneumoniae 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Influensavirus A 332 17 5 %   304 23 8 %   342 18 5 %   399 39 10 %  
  Influensavirus B 332 <5     304 <5     342 <5     399 <5    
  Parainfluensavirus 1 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Parainfluensavirus 2 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Parainfluensavirus 3 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 187 <5     154 <5     179 <5     199 <5    
  Humant metapneumovirus 179 13 7 %   154 12 8 %   160 7 4 %   178 6 3 %  
  Rhinovirus 179 23 13 %   154 15 10 %   160 8 5 %   178 9 5 %  
  SARS-CoV-2 332 34 10 %   304 24 8 %   342 35 10 %   399 52 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-19   Veke 22-18   Veke 22-17   Veke 22-16  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Bordetella parapertussis 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Chlamydia pneumoniae 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Influensavirus A 798 54 7 %   643 68 11 %   871 147 17 %   1069 249 23 %  
  Influensavirus B 798 <5     643 <5     871 <5     1069 <5    
  Parainfluensavirus 1 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Parainfluensavirus 2 488 9 2 %   402 <5     537 5 1 %   560 <5    
  Parainfluensavirus 3 488 9 2 %   402 6 1 %   537 <5     560 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 488 <5     402 <5     538 <5     560 <5    
  Humant metapneumovirus 488 62 13 %   402 27 7 %   537 33 6 %   560 21 4 %  
  Rhinovirus 488 78 16 %   402 41 10 %   537 44 8 %   558 41 7 %  
  SARS-CoV-2 798 179 22 %   643 129 20 %   871 172 20 %   1070 272 25 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               18.05.2022