Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-18   Veke 22-17   Veke 22-16   Veke 22-15  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 154 <5     160 <5     178 <5     249 <5    
  Bordetella parapertussis 154 <5     160 <5     178 <5     249 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 154 <5     160 <5     178 <5     252 <5    
  Chlamydia pneumoniae 154 <5     160 <5     178 <5     252 <5    
  Influensavirus A 304 23 8 %   342 18 5 %   399 39 10 %   601 108 18 %  
  Influensavirus B 304 <5     342 <5     399 <5     601 <5    
  Parainfluensavirus 1 154 <5     160 <5     178 <5     249 <5    
  Parainfluensavirus 2 154 <5     160 <5     178 <5     249 5 2 %  
  Parainfluensavirus 3 154 <5     160 <5     178 <5     249 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 154 <5     179 <5     199 <5     273 <5    
  Humant metapneumovirus 154 12 8 %   160 7 4 %   178 6 3 %   249 13 5 %  
  Rhinovirus 154 15 10 %   160 8 5 %   178 9 5 %   249 9 4 %  
  SARS-CoV-2 304 24 8 %   342 35 10 %   399 52 13 %   601 82 14 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-18   Veke 22-17   Veke 22-16   Veke 22-15  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 402 <5     537 <5     560 <5     360 <5    
  Bordetella parapertussis 402 <5     537 <5     560 <5     360 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 402 <5     537 <5     560 <5     440 <5    
  Chlamydia pneumoniae 402 <5     537 <5     560 <5     440 <5    
  Influensavirus A 643 68 11 %   871 147 17 %   1069 249 23 %   1221 225 18 %  
  Influensavirus B 643 <5     871 <5     1069 <5     1221 <5    
  Parainfluensavirus 1 402 <5     537 <5     560 <5     360 <5    
  Parainfluensavirus 2 402 <5     537 5 1 %   560 <5     360 <5    
  Parainfluensavirus 3 402 6 1 %   537 <5     560 <5     360 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 402 <5     538 <5     560 <5     371 <5    
  Humant metapneumovirus 402 27 7 %   537 33 6 %   560 21 4 %   360 16 4 %  
  Rhinovirus 402 41 10 %   537 44 8 %   558 41 7 %   360 30 8 %  
  SARS-CoV-2 643 129 20 %   871 172 20 %   1070 272 25 %   1221 391 32 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               12.05.2022