Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-17   Veke 22-16   Veke 22-15   Veke 22-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 160 <5     178 <5     249 <5     214 <5    
  Bordetella parapertussis 160 <5     178 <5     249 <5     214 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 160 <5     178 <5     252 <5     214 <5    
  Chlamydia pneumoniae 160 <5     178 <5     252 <5     214 <5    
  Influensavirus A 342 18 5 %   399 39 10 %   601 108 18 %   515 78 15 %  
  Influensavirus B 342 <5     399 <5     601 <5     515 <5    
  Parainfluensavirus 1 160 <5     178 <5     249 <5     214 <5    
  Parainfluensavirus 2 160 <5     178 <5     249 5 2 %   214 <5    
  Parainfluensavirus 3 160 <5     178 <5     249 <5     214 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 179 <5     199 <5     273 <5     222 <5    
  Humant metapneumovirus 160 7 4 %   178 6 3 %   249 13 5 %   214 <5    
  Rhinovirus 160 8 5 %   178 9 5 %   249 9 4 %   214 9 4 %  
  SARS-CoV-2 342 35 10 %   399 52 13 %   601 82 14 %   515 68 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-17   Veke 22-16   Veke 22-15   Veke 22-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 537 <5     560 <5     360 <5     673 <5    
  Bordetella parapertussis 537 <5     560 <5     360 <5     673 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 537 <5     560 <5     440 <5     673 <5    
  Chlamydia pneumoniae 537 <5     560 <5     440 <5     673 <5    
  Influensavirus A 871 147 17 %   1069 249 23 %   1221 225 18 %   1995 428 21 %  
  Influensavirus B 871 <5     1069 <5     1221 <5     1995 <5    
  Parainfluensavirus 1 537 <5     560 <5     360 <5     673 <5    
  Parainfluensavirus 2 537 5 1 %   560 <5     360 <5     673 7 1 %  
  Parainfluensavirus 3 537 <5     560 <5     360 <5     673 5 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 538 <5     560 <5     371 <5     673 <5    
  Humant metapneumovirus 537 33 6 %   560 21 4 %   360 16 4 %   673 26 4 %  
  Rhinovirus 537 44 8 %   558 41 7 %   360 30 8 %   673 50 7 %  
  SARS-CoV-2 871 172 20 %   1070 272 25 %   1221 391 32 %   1996 590 30 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               05.05.2022