Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-16   Veke 22-15   Veke 22-14   Veke 22-13  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 178 <5     249 <5     214 <5     191 <5    
  Bordetella parapertussis 178 <5     249 <5     214 <5     191 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 178 <5     252 <5     214 <5     191 <5    
  Chlamydia pneumoniae 178 <5     252 <5     214 <5     191 <5    
  Influensavirus A 399 39 10 %   601 108 18 %   515 78 15 %   537 49 9 %  
  Influensavirus B 399 <5     601 <5     515 <5     537 <5    
  Parainfluensavirus 1 178 <5     249 <5     214 <5     191 <5    
  Parainfluensavirus 2 178 <5     249 5 2 %   214 <5     191 <5    
  Parainfluensavirus 3 178 <5     249 <5     214 <5     191 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 199 <5     273 <5     222 <5     205 <5    
  Humant metapneumovirus 178 6 3 %   249 13 5 %   214 <5     191 <5    
  Rhinovirus 178 9 5 %   249 9 4 %   214 9 4 %   191 9 5 %  
  SARS-CoV-2 399 52 13 %   601 82 14 %   515 68 13 %   537 97 18 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-16   Veke 22-15   Veke 22-14   Veke 22-13  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 560 <5     360 <5     673 <5     535 <5    
  Bordetella parapertussis 560 <5     360 <5     673 <5     535 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 560 <5     440 <5     673 <5     535 <5    
  Chlamydia pneumoniae 560 <5     440 <5     673 <5     535 <5    
  Influensavirus A 1069 249 23 %   1221 225 18 %   1995 428 21 %   2262 364 16 %  
  Influensavirus B 1069 <5     1221 <5     1995 <5     2262 <5    
  Parainfluensavirus 1 560 <5     360 <5     673 <5     535 <5    
  Parainfluensavirus 2 560 <5     360 <5     673 7 1 %   535 <5    
  Parainfluensavirus 3 560 <5     360 <5     673 5 1 %   535 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 560 <5     371 <5     673 <5     536 <5    
  Humant metapneumovirus 560 21 4 %   360 16 4 %   673 26 4 %   535 12 2 %  
  Rhinovirus 558 41 7 %   360 30 8 %   673 50 7 %   535 46 9 %  
  SARS-CoV-2 1070 272 25 %   1221 391 32 %   1996 590 30 %   2262 886 39 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               27.04.2022