Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-15   Veke 22-14   Veke 22-13   Veke 22-12  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 249 <5     214 <5     191 <5     171 <5    
  Bordetella parapertussis 249 <5     214 <5     191 <5     171 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 252 <5     214 <5     191 <5     171 <5    
  Chlamydia pneumoniae 252 <5     214 <5     191 <5     171 <5    
  Influensavirus A 601 108 18 %   515 78 15 %   537 49 9 %   510 28 5 %  
  Influensavirus B 601 <5     515 <5     537 <5     510 <5    
  Parainfluensavirus 1 249 <5     214 <5     191 <5     171 <5    
  Parainfluensavirus 2 249 5 2 %   214 <5     191 <5     171 5 3 %  
  Parainfluensavirus 3 249 <5     214 <5     191 <5     171 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 273 <5     222 <5     205 <5     173 <5    
  Humant metapneumovirus 249 13 5 %   214 <5     191 <5     171 <5    
  Rhinovirus 249 9 4 %   214 9 4 %   191 9 5 %   171 7 4 %  
  SARS-CoV-2 601 82 14 %   515 68 13 %   537 97 18 %   512 105 21 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-15   Veke 22-14   Veke 22-13   Veke 22-12  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 360 <5     673 <5     535 <5     386 <5    
  Bordetella parapertussis 360 <5     673 <5     535 <5     386 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 440 <5     673 <5     535 <5     386 <5    
  Chlamydia pneumoniae 440 <5     673 <5     535 <5     386 <5    
  Influensavirus A 1221 225 18 %   1995 428 21 %   2262 364 16 %   2790 229 8 %  
  Influensavirus B 1221 <5     1995 <5     2262 <5     2790 <5    
  Parainfluensavirus 1 360 <5     673 <5     535 <5     386 <5    
  Parainfluensavirus 2 360 <5     673 7 1 %   535 <5     386 <5    
  Parainfluensavirus 3 360 <5     673 5 1 %   535 <5     386 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 371 <5     673 <5     536 <5     386 <5    
  Humant metapneumovirus 360 16 4 %   673 26 4 %   535 12 2 %   386 9 2 %  
  Rhinovirus 360 30 8 %   673 50 7 %   535 46 9 %   386 29 8 %  
  SARS-CoV-2 1221 391 32 %   1996 590 30 %   2262 886 39 %   2790 1499 54 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               21.04.2022