Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-14   Veke 22-13   Veke 22-12   Veke 22-11  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 214 <5     191 <5     171 <5     148 <5    
  Bordetella parapertussis 214 <5     191 <5     171 <5     148 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 214 <5     191 <5     171 <5     148 <5    
  Chlamydia pneumoniae 214 <5     191 <5     171 <5     148 <5    
  Influensavirus A 515 78 15 %   537 49 9 %   510 28 5 %   498 12 2 %  
  Influensavirus B 515 <5     537 <5     510 <5     498 <5    
  Parainfluensavirus 1 214 <5     191 <5     171 <5     148 <5    
  Parainfluensavirus 2 214 <5     191 <5     171 5 3 %   148 <5    
  Parainfluensavirus 3 214 <5     191 <5     171 <5     148 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 222 <5     205 <5     173 <5     158 <5    
  Humant metapneumovirus 214 <5     191 <5     171 <5     148 <5    
  Rhinovirus 214 9 4 %   191 9 5 %   171 7 4 %   148 6 4 %  
  SARS-CoV-2 515 68 13 %   537 97 18 %   512 105 21 %   498 116 23 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-14   Veke 22-13   Veke 22-12   Veke 22-11  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 673 <5     535 <5     386 <5     350 <5    
  Bordetella parapertussis 673 <5     535 <5     386 <5     350 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 673 <5     535 <5     386 <5     350 <5    
  Chlamydia pneumoniae 673 <5     535 <5     386 <5     350 <5    
  Influensavirus A 1995 428 21 %   2262 364 16 %   2790 229 8 %   3713 108 3 %  
  Influensavirus B 1995 <5     2262 <5     2790 <5     3713 <5    
  Parainfluensavirus 1 673 <5     535 <5     386 <5     350 <5    
  Parainfluensavirus 2 673 7 1 %   535 <5     386 <5     350 <5    
  Parainfluensavirus 3 673 5 1 %   535 <5     386 <5     350 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 673 <5     536 <5     386 <5     350 <5    
  Humant metapneumovirus 673 26 4 %   535 12 2 %   386 9 2 %   350 10 3 %  
  Rhinovirus 673 50 7 %   535 46 9 %   386 29 8 %   350 29 8 %  
  SARS-CoV-2 1996 590 30 %   2262 886 39 %   2790 1499 54 %   3713 2294 62 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               13.04.2022