Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-13   Veke 22-12   Veke 22-11   Veke 22-10  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 191 <5     171 <5     148 <5     174 <5    
  Bordetella parapertussis 191 <5     171 <5     148 <5     174 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 191 <5     171 <5     148 <5     174 <5    
  Chlamydia pneumoniae 191 <5     171 <5     148 <5     174 <5    
  Influensavirus A 537 49 9 %   510 28 5 %   498 12 2 %   533 6 1 %  
  Influensavirus B 537 <5     510 <5     498 <5     533 <5    
  Parainfluensavirus 1 191 <5     171 <5     148 <5     174 <5    
  Parainfluensavirus 2 191 <5     171 5 3 %   148 <5     174 <5    
  Parainfluensavirus 3 191 <5     171 <5     148 <5     174 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 205 <5     173 <5     158 <5     196 <5    
  Humant metapneumovirus 191 <5     171 <5     148 <5     174 <5    
  Rhinovirus 191 9 5 %   171 7 4 %   148 6 4 %   174 5 3 %  
  SARS-CoV-2 537 97 18 %   512 105 21 %   498 116 23 %   533 173 32 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-13   Veke 22-12   Veke 22-11   Veke 22-10  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 535 <5     386 <5     350 <5     339 <5    
  Bordetella parapertussis 535 <5     386 <5     350 <5     339 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 535 <5     386 <5     350 <5     339 <5    
  Chlamydia pneumoniae 535 <5     386 <5     350 <5     339 <5    
  Influensavirus A 2262 364 16 %   2790 229 8 %   3713 108 3 %   5837 58 1 %  
  Influensavirus B 2262 <5     2790 <5     3713 <5     5837 <5    
  Parainfluensavirus 1 535 <5     386 <5     350 <5     339 <5    
  Parainfluensavirus 2 535 <5     386 <5     350 <5     339 <5    
  Parainfluensavirus 3 535 <5     386 <5     350 <5     339 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 536 <5     386 <5     350 <5     340 <5    
  Humant metapneumovirus 535 12 2 %   386 9 2 %   350 10 3 %   339 <5    
  Rhinovirus 535 46 9 %   386 29 8 %   350 29 8 %   339 16 5 %  
  SARS-CoV-2 2262 886 39 %   2790 1499 54 %   3713 2294 62 %   5837 4129 71 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               07.04.2022